Πίνο Αλέξανδρος

Download vCard
QR Code vCard
Τομέας: 
Επικοινωνίες και Επεξεργασία Σήματος
Τηλέφωνο: 
Γραφείο: 
A24
E-mail: 
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα: 
Σπουδές: 

2012: Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Θέμα: Περιβάλλον λογισμικού ανοιχτού κώδικα για την ανάπτυξη εφαρμογών Επαυξητικής και Εναλλακτικής Επικοινωνίας βασιζόμενων σε συστατικά

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Επιβλέπων καθηγητής: Γεώργιος Κουρουπέτρογλου

2003: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MSc) Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Κατεύθυνση: Επικοινωνίες και Δίκτυα

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

1995: Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης (DIng) Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Κατεύθυνση: Ενεργειακή

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

1990: Απολυτήριο (Γενικού) Λυκείου

Λεόντειο Λύκειο Νέας Σμύρνης

 

Επαγγελματική Σταδιοδρομία: 

Μαθήματα

 1. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ

 2. ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ Η/Υ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΜΟ

 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 4. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ, ΟΠΤΙΚΗ, ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΗ

 5. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ

 6. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 

Θέσεις

2014-Σήμερα: Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

1997-Σήμερα: Ερευνητής, μέλος του Εργαστηρίου Φωνής και Προσβασιμότητας (πρώην Ομάδας Ομιλίας)

2007-2014: Μονάδα Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία

 

Συμμετοχή σε έργα

2014-σήμερα: Κέντρο Μελέτης Ψυχοφυσιολογίας και Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ. Πρόγραμμα Ειδική Αγωγή: Μαθησιακές Δυσκολίες, Δυσλεξία, Δυσαριθμησία, Δυσγραφία, Διαταραχές Συμπεριφοράς, Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής, Υπερκινητικότητα, Αισθητηριακές/Κινητικές Αναπηρίες, Νοητική Υστέρηση, Αυτισμός, Ψυχικές Διαταραχές παιδιών και εφήβων, Ψυχοπαιδαγωγική αντιμετώπιση, Συμβουλευτική Γονέων, Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, Πρακτική Άσκηση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

2015-2016: ΙΤΕ, Ινστιτούτο Πληροφορικής. Έργο Διάχυτη Νοημοσύνη (Ambient Intelligence - AmI)

2015: Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ). Πολιτισμός/Ειδική Αγωγή -  Η πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρίες ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες στο φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων

2012-2015: ΕΣΠΑ, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση». Έργο ΕΡΜΟΦΙΛΟΣ: Ψηφιακές Υπηρεσίες Προσβάσιμων Ακαδημαϊκών Συγγραμμάτων για Φοιτητές με Αναπηρία

2014: International Camp on Communication and Computers. Έργο mICC 2014: Θερινή Συνάντηση σε θέματα Επικοινωνίας και Πληροφορικής για Εφήβους και Νέους με Κινητική Αναπηρία

2011-2014: ΕΣΠΑ, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Έργο ΑΜΕΡΙΑΣ: Αξιολόγηση δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης – Διαμόρφωση ηλεκτρονικής εφαρμογής διαρκούς παρακολούθησης και αξιολόγησης δομών και κρίσιμων παραμέτρων της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

2013: Πρόγραμμα του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης του Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής. Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση Λογοθεραπευτών

2010-2011:      Υπουργείο Εκπαίδευσης και Έρευνας της Γερμανίας. Έργο  Partnerships for sustainable solutions in developing countries – Empowering visually impaired people through ICT

2010-2011:      ΕΠΙΨΥ. Έργο ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ: Προτυποποίηση ψυχοφυσιολογικών αποκρίσεων που απορρέουν από χαρακτηριστικά της αντίληψης και παραγωγής προσωδίας σε συνθήκες λειτουργικής μνήμης

2011: International Camp on Computers and Communication. Έργο ICC 2011: Θερινή Συνάντηση σε θέματα Επικοινωνίας και Πληροφορικής για Εφήβους και Νέους με Τύφλωση και Μερική Όραση

2010: Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΠΑΜΑΚ: Επιμόρφωση στην Ειδική Αγωγή με Έμφαση σε Προγράμματα Φυσικής Δραστηριότητας και Ένταξης

2010: ΚΕΑΤ. Πρόγραμμα Κατάρτιση στην Ειδική Αγωγή

2010: International Camp on Computers and Communication. Έργο ICC 2010: Θερινή Συνάντηση σε θέματα Επικοινωνίας και Πληροφορικής για Εφήβους και Νέους με Τύφλωση και Μερική Όραση

2009: Επιτροπή παρακολούθησης του έργου σχεδιασμού και κατασκευής του νέου ιστοτόπου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Σύμβουλος Προσβασιμότητας Ιστού

2008: Κοινοτική Πρωτοβουλία Equal. Έργο Market on Wheels - Επεκτείνοντας την Επιχειρηματικότητα των Ατόμων με Αναπηρία στην Κοινωνία και στην Φοιτητική Κοινότητα

2006-2007:      Γ’ ΚΠΣ, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα», ΓΓΕΤ. Έργο  ΜΝΗΣΙΚΛΗΣ: Προηγμένες Καθολικές Υπηρεσίες Θέσης σε Εσωτερικούς Χώρους

2002-2007: ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. Έργο «Εμπλουτισμός και Αναβάθμιση της Βιβλιοθήκης», δράση LibAccessATHINA: Εγκατάσταση και Συντήρηση Σταθμών Εργασίας για ΑμεΑ

2003-2005:      Γ’ ΚΠΣ, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα», ΓΓΕΤ. Έργο ΕΥΤΕΧΝΟΣ: Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών για Άτομα με Αναπηρίες

2000-2002:      Γ’ ΚΠΣ, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα», ΓΓΕΤ. Έργο: ΠΡΑΞΕ 60: Προηγμένα Αλληλεπιδραστικά Συστήματα Ομιλίας: ΔΗΜΟΣΘέΝΗΣ: Μετατροπή Κειμένου σε Ομιλία, ΑΙΝΕΙΑΣ: Βοηθήματα Διαπροσωπικής Επικοινωνίας

2002:   ΕΥΔΑΠ. Έργο Μετατροπή του Συστήματος Καταμέτρησης της Ε.ΥΔ.Α.Π. (ΜΑΡΑΚ)

2001-2002:      ΕΥΔΑΠ. Έργο Αναδιοργάνωση των Διοικητικοοικονομικών πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών της Ε.ΥΔ.Α.Π.

2001:   ΕΥΔΑΠ. Έργο ΕΥ-Web Ιστότοπος της Ε.ΥΔ.Α.Π.

1999-2001:      ΕΠΕΤ ΙΙ, ΓΓΕΤ. Έργο ΑΙΝΕΙΑΣ: Ανάπτυξη Ευέλικτων Συστημάτων Εναλλακτικής και Επαυξητικής Διαπροσωπικής Επικοινωνίας για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες

1998-1999: ΕΠΕΑΕΚ, Πρόγραμμα «Σχολεία Εφαρμογής Πειραματικών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης». Έργο ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ: Ένα Διευρυμένο Μαθησιακό Περιβάλλον Βασισμένο στον Παγκόσμιο Ιστό

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα: 
 • Προσβασιμότητα Υπολογιστικών Συστημάτων
 • Προσβασιμότητα Παγκόσμιου Ιστού
 • Προσβασιμότητα Ηλεκτρονικών Εγγράφων
 • Υποστηρικτικές Τεχνολογίες για Άτομα με Αναπηρία
 • Αξιολόγηση Συσκευών Εισόδου Η/Υ
 • Διεπαφή Εγκεφάλου-Υπολογιστή

 

Δημοσιεύσεις

1.       Kouroupetroglou, G., Pino, A., Riga, P.: A Methodological Approach for Designing and Developing Web-based Inventories of Mobile Assistive Technology Applications. Multimedia Tools and Applications, first online August 2016. Springer Science+Business Media, New York, 2016, DOI 10.1007/s11042-016-3822-3.

2.       Pino, A., Kouroupetroglou, G., Riga, P.: HERMOPHILOS: a Web-based Information System for the Workflow Management and Delivery of Accessible eTextbooks. In K. Miesenberger, C. Bühler, P. Penaz (Eds), Computers Helping People with Special Needs, 15th International Conference, ICCHP 2016, Linz, Austria, 13-15 Jul., 2016, Proceedings, Part I, pp. 409-416. LNCS 9758, Springer International Publishing, Switzerland, 2016, ISBN 9783319412634, DOI 10.1007/978-3-319-41264-1_56.

3.       Pino, A.: Augmentative and Alternative Communication Systems for the Motor Disabled. In Information Resources Management Association (USA) (Eds), Leadership and Personnel Management: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications (4 volumes), vol. II, pp. 680-727. IGI Global, Hershey, PA, 2016, ISBN13 9781466696242, DOI 10.4018/978-1-4666-9624-2.ch031.

4.       Pino, A., Kouroupetroglou, G., Papatheodorou, N., Andreadou, E., Papageorgiou, C.: Upper Limb Motor Skills Evaluation in Patients with Early Multiple Sclerosis Using the IDEA System. In IEEE Symposium Series on Computational Intelligence, Symposium on Computational Intelligence and Ensemble Learning, IEEE CIEL 2015, Cape Town, South Africa, 7-10 Dec., 2015, Proceedings, pp. 1658-1664. IEEE, 2015, ISBN 9781479975600, DOI 10.1109/SSCI.2015.233.

5.       Kouroupetroglou, G., Kousidis, S., Riga, P., Pino, A.: The mATHENA Inventory for Free Mobile Assistive Technology Applications. In I. Ciuciu, H. Panetto, C. Debruyne, A. Aubry, P. Bollen, R. Valencia-García, A. Mishra, A. Fensel, F. Ferri (Eds), On the Move to Meaningful Internet Systems: OTM 2015 Workshops, Confederated International Workshops: OTM Academy, OTM Industry Case Studies Program, EI2N, FBM, INBAST, ISDE, META4eS, and MSC 2015, Rhodes, Greece, 26-30 Oct., 2015, Proceedings, pp. 519-527. LNCS 9416, Springer International Publishing, Switzerland, 2015, ISBN 9783319261379, DOI 10.1007/978-3-319-26138-6_56.

6.       Πίνο, Α.: Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής για Άτομα με Αναπηρία. Στο Β. Αργυρόπουλος, Σ. Χαμονικολάου, Χ. Κανάρη, (επ), Η πρόσβαση ατόμων με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων, σσ. 142-169. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, 2015, ISBN 9786188058033.

7.       Pino, A.: Free Assistive Technology Software for Persons with Motor Disabilities. In Information Resources Management Association (USA) (Eds), Open Source Technology: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications (4 Volumes), vol. I, pp. 462-505. IGI Global, Hershey, PA, 2014, ISBN 9781466672307, DOI 10.4018/978-1-4666-7230-7.ch027.

8.       Pino, A., Tzemis, E., Ioannou, N., Kouroupetroglou, G.: Using Kinect for 2D and 3D Pointing Tasks: Performance Evaluation. In M. Kurosu (Ed), Human-Computer Interaction. Interaction Modalities and Techniques, 15th International Conference, HCI International 2013, Las Vegas, NV, USA, 21-26 Jul., 2013, Proceedings, Part IV, pp. 358-367. LNCS 8007, Springer, Berlin, Heidelberg, 2013, ISBN 9783642393297, DOI 10.1007/978-3-642-39330-3_38.

9.       Pino, A.: Augmentative and Alternative Communication Systems for the Motor Disabled. In G. Kouroupetroglou (Ed), Disability Informatics and Web Accessibility for Motor Limitations, pp. 105-152. IGI Global, Hershey, PA, 2013, ISBN13 9781466644427, DOI 10.4018/978-1-4666-4442-7.ch004.

10.   Pino, A.: Free Assistive Technology Software for Persons with motor Disabilities. In G. Kouroupetroglou (Ed), Assistive Technologies and Computer Access for Motor Disabilities, pp. 110-152. IGI Global, Hershey, PA, 2013, ISBN 9781466644380, DOI 10.4018/978-1-4666-4438-0.ch005.

11.   Spiliotopoulos, D., Tzoannos, E., Stavropoulou, P., Kouroupetroglou, G., Pino, A.: Designing User Interfaces for Social Media Driven Digital Preservation and Information Retrieval. In K. Miesenberger, A. Karshmer, P. Penaz, W. Zagler (Eds), Computers Helping People with Special Needs, 13th International Conference, ICCHP 2012, Linz, Austria, 11-13 Jul., 2012, Proceedings, Part I, pp. 581-584. LNCS 7382, Springer, Berlin, Heidelberg, 2012, ISBN 9783642315213, DOI 10.1007/978-3-642-31522-0_87.

12.   Kouroupetroglou, G., Pino, A., Balmpakakis, A., Chalastanis, D., Golematis, V., Ioannou, N., Koutsoumpas, I.: Using Wiimote for 2D and 3D Pointing Tasks: Gesture Performance Evaluation. In E. Efthimiou, G. Kouroupetroglou, S. E. Fotinea (Eds), Gesture and Sign Language in Human-Computer Interaction and Embodied Communication, 9th International Gesture Workshop, GW 2011, Athens, Greece, 25-27 May, 2011, Revised Selected Papers, pp. 13-23. LNAI 7206, Springer, Berlin, Heidelberg, 2012, ISBN 9783642341816, DOI 10.1007/978-3-642-34182-3_2.

13.   Πίνο, Α.: Περιβάλλον λογισμικού ανοιχτού κώδικα για την ανάπτυξη εφαρμογών Επαυξητικής και Εναλλακτικής Επικοινωνίας βασιζόμενων σε συστατικά. Διδακτορική Διατριβή. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, 2012, διαθέσιμη στο http://hdl.handle.net/10442/hedi/33286.

14.   Pino, A.: A Software Environment for the Development of Component-based Augmentative and Alternative Communication Applications. In A. Eleftheriadis, M. Koubarakis, E. Manolakos, T. Theocharis (Eds), Abstracts of Doctoral Dissertations, vol. 7, pp. 161-172. National and Kapodistrian University of Athens, Department of Informatics and Telecommunications, Athens, 2012, ISSN 1791-7948, available at http://cgi.di.uoa.gr/~phdsbook/files/Pino.pdf.

15.   Kouroupetroglou, G., Pino, A., Balmpakakis, A., Golematis, V., Chalastanis, D., Ioannou, N., Koutsoumpas, I.: Performance Evaluation of Gesture-based 2D and 3D Pointing Tasks. In E. Efthimiou, G. Kouroupetroglou (Eds), Gesture in Embodied Communication and Human-Computer Interaction, GW2011: The 9th International Gesture Workshop, Athens, Greece, 25-27 May, 2011, Proceedings, pp. 10-15. National and Kapodistrian University of Athens, 2011, ISBN 9789604660759, available at http://access.uoa.gr/gw2011/proceedings.html.

16.   Kouroupetroglou, G., Pino, A., Kacorri, H.: A Model of Accessibility Services Provision for Students with Disabilities in Higher Education. In International Conference Universal Learning Design, Brno, Czech Republic, 8-11 Feb., 2011, Proceedings, pp. 23-33. Masaryk University, Munipress, Brno, 2011, ISBN 9788021058286, available at http://access.uoa.gr/Unit Publicity Files/Kouroupetroglou_Brno_2011.pdf.

17.   Pino, A., Kouroupetroglou, G., Kacorri, H., Sarantidou, A., and Spiliotopoulos D.: An Open Source/Freeware Assistive Technology Software Inventory. In K. Miesenberger, J. Klaus, W. Zagler, A. Karshmer (Eds), Computers Helping People with Special Needs, 12th International Conference, ICCHP 2010, Vienna, Austria, 14-16 Jul., 2010, Proceedings, pp. 178-185. LNCS 6179, Springer, Berlin, Heidelberg, 2010, ISBN 9783642140969, DOI 10.1007/978-3-642-14097-6_29.

18.   Pino, A., Kouroupetroglou, G.: ITHACA: An Open Source Framework for Building Component-based Augmentative and Alternative Communication Applications. ACM Transactions on Accessible Computing (TACCESS). 2(4), June 2010, pp. 14.1-14.30. ACM, New York, 2010, DOI: 10.1145/1786774.1786775.

19.   Κουρουπέτρογλου, Γ., Πίνο, Α., Φλωριάς, Ε.: Μαθήματα Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος σε Πραγματικό Χρόνο. Σημειώσεις Πανεπιστημιακού μαθήματος. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Αθήνα, 2004.

20.   Πίνο, Α.: Πλαίσιο Ανάπτυξης Εφαρμογών με Βάση την Επαναχρησιμοποίηση Συστατικών Λογισμικού και τον Αντικειμενοστραφή Σχεδιασμό: Εφαρμογή στον τομέα των Αρθρωτών Βοηθημάτων Διαπροσωπικής Επικοινωνίας. Διπλωματική εργασία, Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης Πληροφορικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Αθήνα, 2003, DOI 10.13140/RG.2.2.22393.06245.

21.   Pino, A., Kalogeros, E., Salemis, I., Kouroupetroglou, G.: Brain Computer Interface Cursor Measures for Motion-impaired and Able-bodied Users. In C. Stephanidis (Ed), Universal Access in HCI: Inclusive Design in the Information Society, HCI International 2003: The 10th International Conference on Human-Computer Interaction, 22-27 Jun., 2003, Crete, Greece. Proceedings, vol. 4 (Human Factors and Ergonomics), pp. 1462-1466. Lawrence Erlbaum Associates Inc., Mahwah, NJ, 2003, ISBN 9780805849332, available at http://speech.di.uoa.gr/sppages/spppdf/Final BCI HCII2003 _web_.pdf

22.   Pino, A. and Kouroupetroglou, G.: A New Generation of Communication Aids under the ULYSSES Component-based Framework. In ASSETS 2002: The 5th International ACM SIGCAPH Conference on Assistive Technologies, Edinburgh, Scotland, UK, 8-12 Jul., 2002, Proceedings, pp. 218-225. ACM, New York, 2002, ISBN 1581134649, DOI 10.1145/638249.638289.

23.   Kouroupetroglou, G. and Pino, A.: ULYSSES: A Framework for Incorporating Multi-vendor Components in Interpersonal Communication Applications. In C. Marincek , C. Bühler, H. Knops, R. Andrich (Eds), Assistive Technology – Added Value to the Quality of Life, AAATE 2001: The 6th European Conference for the Advancement of Assistive Technology, Ljubljana, Slovenia, 3-6 Sep., 2001, Proceedings, pp. 55-59. IOS Press, Amsterdam, 2001, ISBN 9781586031954, available at http://speech.di.uoa.gr/aac/pdf/aaate-2001.pdf.

24.   Kouroupetroglou, G., Pino, A., and Viglas, C.: Managing Accessible User Interfaces of Multi-Vendor Components under the ULYSSES Framework for Interpersonal Communication Applications. In C. Stephanidis (Ed), Universal Access in HCI: Towards an information society for all, HCI International 2001: The 9th International Conference on Human-Computer Interaction, New Orleans, LA, USA, 5-10 Aug., 2001, Proceedings vol. 3, pp. 185-189. Lawrence Erlbaum Associates Inc., Mahwah, NJ, 2001, ISBN 9780805836097, available at http://speech.di.uoa.gr/aac/pdf/hci-2001.pdf.

25.   Kouroupetroglou, G., Deligiorgi, D., Pino, A., Viglas, C., and Kalogiros, I.: HIPPODAMUS: A Web-based Expanded Learning Environment. In R. Robson (Ed), M/SET 2000: The International Conference Mathematics/Science Education & Technology, San Diego, CA, USA, 5-8 Feb., 2000, Proceedings, pp. 239-244. Association for the Advancement of Computing in Education, Charlottesville, VA, 2000, ISBN 188009438X, available at http://speech.di.uoa.gr/ippodamos/pdf/ippoen.pdf.

26.   Κουρουπέτρογλου, Γ., Βίγλας, Κ., Δεληγιώργη, Δ., Πίνο, Α., Καλόγηρος, Ι.: ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ: Ένα Διευρυμένο Μαθησιακό Περιβάλλον Βασισμένο στον Παγκόσμιο Ιστό. Στο Α. Κόλλιας, Α. Μαργετουσάκη, Π. Μιχαηλίδης (Επ), Πρακτικά 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή: Διδακτική των Μαθηματικών και Πληροφορική στην Εκπαίδευση, Ρέθυμνο Κρήτης, 1-3 Οκτ, 1999, σσ. 300-311. Εκδόσεις ΙΩΝ / Πανεπιστήμιο Κρήτης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών / Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 1999, διαθέσιμο στο http://www.clab.edc.uoc.gr/aestit/4th/PDF/300.pdf.

27.   Πίνο, Α.: Ανίχνευση ακτινοβολίας Βήτα. Διπλωματική εργασία, δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού,. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Ξάνθη, 1995.