Θεοφάνους Νικηφόρος

Download vCard
QR Code vCard
Βαθμίδα: 
Ομότιμος Καθηγητής
Τομέας: 
Επικοινωνίες και Επεξεργασία Σήματος
Τηλέφωνο: 
Γραφείο: 
Α54
E-mail: 
Σπουδές: 

* Πτυχίο Φυσικού Τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών (1964) * Μεταπτ. Ενδεικτικό Ραδιοηλεκτρολογίας Πανεπ. Αθηνών (1971) * Μεταπτ. Ενδεικτικό Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού Πανεπ. Αθηνών (1975) * Διδακτορικό Δίπλωμα Φυσικών Επιστημών Πανεπ. Αθηνών (1973)

Επαγγελματική Σταδιοδρομία: 

Το 1958 περάτωσα τις Γυμνασιακές Σπουδές (Α΄ Προτ. Γυμν. Αθηνών) Το 1958-59 εισήχθην στο Φυσικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1964 αποφοίτησα από το Φυσικό Τμήμα (Βαθμός: 7,42 ). Το 1965 μετέβην, επί τη βάσει υποτροφίας της Γαλλ. Κυβέρνησης, στο Παρίσι και άρχισα εξειδίκευση, σε θέματα ακτίνων LASER, στο Εργαστήριο Φυσικής της Ecole polytechnique- Διέκοψα για στρατολογικούς λόγους. Το 1966-67 διατέλεσα Βοηθός στο Εργαστήριο Φυσικής και Μετεωρολογίας της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών. Το 1967-69 εκπλήρωσα τις στρατολογικές μου υποχρεώσεις. Το 1969-73 διατέλεσα Βοηθός στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1973-82 εξελέγην και διατέλεσα Επιμελητής της Έδρας Ηλεκτρονικής Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. (Το 1975-76 εργάστηκα ως Γ΄-βάθμιος Βοηθός στο Πανεπιστημιακό Τεχνολογικό Ινστιτούτο (IUT) του Πανεπιστημίου του METZ, Γαλλίας). Το 1982-87 διατέλεσα Λέκτορας του Τομέα Φυσικής των Εφαρμογών στο Φυσικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1987 εξελέγην, και διατέλεσα μέχρι το 1992, Επίκουρος Καθηγητής (Τηλεπικοινωνιών και Οπτικοηλεκτρονικής) στο Φυσικό Τμήμα, και κατόπιν - εκ μετατάξεως - στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1992 εξελέγην, Αναπληρωτής Καθηγητής (Ηλεκτρονικής και Οπτικοηλεκτρονικής) στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αθηνών To 1995 εξελέγην,και διατελώ μέχρι σήμερα Kαθηγητής (Ηλεκτρονικής και Οπτικοηλεκτρονικής) στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αθηνών