Χρυσίνα Ευαγγελία

Download vCard
QR Code vCard
Προέλευση: 
Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών - Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας & Βιοτεχνολογίας
Τηλέφωνο: 
E-mail: 
Ιδιότητα (εκτός τμήματος): 
Ερευνήτρια Β'