Γραμματεία Τμήματος & Τομέων

Γραμματεία Τμήματος (Γραμματέας Τμήματος, Διοικητικά Θέματα, Προπτυχιακά)
Όνομα Γραφείο Τηλέφωνο
Λούπα Κίτυ Γραφείο Γραμματείας +30 210 727 5154
Γραμματεία Τμήματος (Προπτυχιακά, Erasmus)
Όνομα Γραφείο Τηλέφωνο
Κασιμάτη Αθανασία Γραφείο Γραμματείας
+30 210 727 5338
+30 210 727 5191
Γραμματεία Τμήματος (Μεταπτυχιακά)
Όνομα Γραφείο Τηλέφωνο
Παλάσκα Φρόσω Γραφείο Γραμματείας +30 210 727 5192
Γραμματεία Τμήματος (Διδακτορικά, Πρωτόκολλο, Τομείς)
Όνομα Γραφείο Τηλέφωνο
Γαλανάκη Αντιγόνη Γραφείο Γραμματείας +30 210 727 5228
Γραμματεία Τμήματος (Διοικητικά Θέματα, Θέματα Κοσμητείας)
Όνομα Γραφείο Τηλέφωνο
Λεωνιδάκη Δήμητρα Γραφείο Γραμματείας +30 210 727 5161
Γραμματεία Τμήματος (Οικονομικά)
Όνομα Γραφείο Τηλέφωνο
Κύρου Τατιάνα +30 210 727 5300