Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)

Ιδιότητα:
ΕΔΙΠ 
Τηλέφωνο:
+30 210 727 5341 
Γραφείο:
Α26 
Ιδιότητα:
ΕΔΙΠ 
Τηλέφωνο:
+30 210 727 5344 
Τομέας:
Υπολογιστικά Συστήματα και Εφαρμογές 
Γραφείο:
A54 
Ιδιότητα:
ΕΔΙΠ 
Τηλέφωνο:
+30 210 727 5319 
Τομέας:
Επικοινωνίες και Επεξεργασία Σήματος 
Γραφείο:
Α25 
Ιδιότητα:
ΕΔΙΠ 
Τηλέφωνο:
+30 210 727 5149 
Τομέας:
Υπολογιστικά Συστήματα και Εφαρμογές 
Γραφείο:
Α17 
Ιδιότητα:
ΕΔΙΠ 
Τηλέφωνο:
+30 210 727 5127 
Τομέας:
Υπολογιστικά Συστήματα και Εφαρμογές 
Γραφείο:
 
Ιδιότητα:
ΕΔΙΠ 
Τηλέφωνο:
+30 210 727 5198 
Γραφείο:
Α24 
Ιδιότητα:
ΕΔΙΠ 
Τηλέφωνο:
+30 210 727 5229 
Τομέας:
Θεωρητική Πληροφορική 
Γραφείο:
Α41.5 
Ιδιότητα:
ΕΔΙΠ 
Τηλέφωνο:
+30 210 727 5125 
Τομέας:
Επικοινωνίες και Επεξεργασία Σήματος 
Γραφείο:
Α33α 
Ιδιότητα:
ΕΔΙΠ 
Τηλέφωνο:
+30 210 727 5603 
Τομέας:
Επικοινωνίες και Επεξεργασία Σήματος 
Γραφείο:
NOC Β' Όροφος 
Ιδιότητα:
ΕΔΙΠ 
Τηλέφωνο:
+30 210 727 5119 
Γραφείο:
Α33α 
Ιδιότητα:
ΕΔΙΠ 
Τηλέφωνο:
+30 210 727 5146 
Γραφείο:
Α33α 
Ιδιότητα:
ΕΔΙΠ 
Τηλέφωνο:
+30 210 727 5651 
Γραφείο:
Κέντρο Δικτύου, 2oς όροφος 
Ιδιότητα:
ΕΔΙΠ 
Τηλέφωνο:
+30 210 727 5316 
Τομέας:
Επικοινωνίες και Επεξεργασία Σήματος 
Γραφείο:
A24 
Ιδιότητα:
ΕΔΙΠ 
Τηλέφωνο:
 
Γραφείο:
 
Ιδιότητα:
ΕΔΙΠ 
Τηλέφωνο:
+30 210 727 5126 
Τομέας:
Επικοινωνίες και Επεξεργασία Σήματος 
Γραφείο:
B16 
Ιδιότητα:
ΕΔΙΠ 
Τηλέφωνο:
+30 210 727 5332 
Τομέας:
Επικοινωνίες και Επεξεργασία Σήματος 
Γραφείο:
Α25 
Ιδιότητα:
ΕΔΙΠ 
Τηλέφωνο:
+30 210 727 5243 
Γραφείο:
A19 
Ιδιότητα:
ΕΔΙΠ 
Τηλέφωνο:
+30 210 727 5197 
Γραφείο:
Α17