Προπτυχιακά

Τετ, 23/12/2009 - 16:11

Κατάθεση εργασιών φοιτητών

Σχετικά με την κατάθεση των εργασιών των φοιτητών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, από τις 11/1/2010 θα ισχύουν τα εξής:

Η κατάθεση των Πτυχιακών και Διπλωματικών Εργασιών θα γίνεται στο Αναγνωστήριο του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών σύμφωνα με σχετικές αναλυτικές οδηγίες της ιστοσελίδας του Αναγνωστηρίου.
 

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου