Προκηρύξεις Μελών ΔΕΠ

Πέμ, 04/09/2014 - 16:33

Προκήρυξη θέσης Καθηγητή

Προκήρυξη θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος (Αρχιτεκτονικές - Υλοποιήσεις - Διεπιστημονικές Εφαρμογές)

Τρί, 08/07/2014 - 15:53

Ορισμός μελών και πρόσκληση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την επιλογή Αναπλ. Καθηγητή (γνωστ. αντικ. «Τεχνολογίες Λογισμικού Κατανεμημένων Υπολογιστικών Συστημάτων»)

Ορισμός και πρόσκληση μελών της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την επιλογή Αναπληρωτή
Καθηγητή προς πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης με γνωστικό αντικείμενο
«Τεχνολογίες Λογισμικού Κατανεμημένων Υπολογιστικών Συστημάτων».

Τρί, 08/07/2014 - 15:51

Ορισμός μελών και πρόσκληση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την επιλογή Αναπλ. Καθηγητή (γνωστ. αντικ. «Κρυπτογραφία και Ασφάλεια»)

Ορισμός και πρόσκληση μελών της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την επιλογή Αναπληρωτή
Καθηγητή προς πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης με γνωστικό αντικείμενο
«Κρυπτογραφία και Ασφάλεια».

Τρί, 18/02/2014 - 16:28

Προκήρυξη μίας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα καθηγητή

Προκήρυξη μίας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Αρχιτεκτονική Υπολογιστών” η οποία προέκυψε μετά από αίτηση για εξέλιξη του αναπλ.καθηγητή του Τμήματος κ.Δημητρίου Γκιζόπουλου.
 
Αρθμ.Προκ.1213023270/30.7.2013 (ΑΔΑ:ΒΙΨ946ΨΖ2Ν-ΟΕΤ ΦΕΚ 1134/7.10.2013 (τευχ.Γ) 
 
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων 4.4.2014
Τετ, 27/03/2013 - 15:02

Προκηρύξεις βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή

Προκήρυξη ΦΕΚ 239/5.3.2013 (τευχ.Γ΄)
 
Μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Κρυπτογραφία και Ασφάλεια”.
H θέση προέκυψε μετα από την αίτηση εξέλιξης του επίκουρου καθηγητή κ.Αγγελου Κιαγιά.
H προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 15.5.2013
Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου