Πρακτική Άσκηση

Πέμ, 29/11/2018 - 12:27

Θέση Απασχόλησης Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση

ITMC S.A. MANAGEMENT CONSULTANTS - Θέση Πρακτικής Άσκησης

Τίτλος Θέσης Πρακτικής : Προγραμματισμός & Βάσεις Δεδομένων (IT Software Engineer)

Καθήκοντα / Ρόλος :

Δευ, 26/11/2018 - 00:00

Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Πρακτικής Άσκησης και Πρότυπο Συμφωνητικού

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τμήματος και τέθηκε σε ισχύ σήμερα 26/11/2018, ο Εσωτερικός Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης, ο οποίος συμπεριλαμβάνει και το απαραίτητο πρότυπο τριμερούς ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ Τμήματος, φοιτητή και φορέα υποδοχής, το οποίο απαιτείται να υπογραφεί πριν από την έναρξη κάθε νέας Πρακτικής Άσκησης.

Τρί, 30/10/2018 - 14:32

Πρακτική άκσηση στην eLearning Industry Inc

eLearning Industry Inc is a rapidly growing online publishing
platform that is used by eLearning and Marketing professionals from all
over the world. Every day, eLearning Industry's top-notch inbound
marketing tools and strategies generate leads and build sales pipelines
for some of the biggest companies in the eLearning niche.

As a talented and driven Web Developer, you will be a part of the
dream-team that develops and maintains eLearning Industry’s online

Δευ, 29/10/2018 - 14:53

Θέσεις Πρακτικής Άσκησης

Εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο των μονωτικών υλικών καθώς
και στον κατασκευαστικό τομέα με ευρωπαϊκή εμβέλεια ενδιαφέρεται να
χρησιμοποιήσει 2-3 φοιτητές του τμήματός μας για δημιουργία ιστοσελίδων
και εφαρμογών για το διαδίκτυο στα πλαίσια της Πρακτικής Άσκησης με
απώτερο σκοπό την πρόσληψη. Θα προτιμηθούν φοιτητές οι οποίοι έχουν
παρακολουθήσει επιτυχώς σχετικά μαθήματα ή/και έχουν προηγούμενη εργασιακή
εμπειρία στα ανωτέρω αντικείμενα.

Τετ, 17/10/2018 - 15:42

Δικαιολογητικά ολοκλήρωσης πρακτικών ασκήσεων μέσω του χρηματοδοτούμενου προγράμματος ΕΣΠΑ

Οι φοιτητές που συμμετέχουν στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα πρακτικής
άσκησης ΕΣΠΑ, πρέπει, με την ολοκλήρωση της άσκησης να προσκομίσουν τα
εξής δικαιολογητικά:

- Βεβαίωση εκτέλεσης από το φορέα (επισυνάπτεται πρότυπο)

- Εκθεση επίδοσης ασκούμενου από τον επόπτη φορέα (επισυνάπτεται πρότυπο)

- Έκθεση πεπραγμένων φοιτητή (επισυνάπτεται πρότυπο)

- Απογραφικό δελτίο φοιτητή (επισυνάπτεται προτυπο)

- Κωδικό θέσης στον Άτλαντα

Πέμ, 13/09/2018 - 11:47

Σχετικά με την έναρξη νέων Πρακτικών Ασκήσεων

Σε συνέχεια της από 22/8 ανακοίνωσης του Τμήματος σχετικά με την απόφαση της Συγκλήτου για τον Πρότυπο Εσωτερικό Κανονισμό Πρακτικής 'Ασκησης, υπενθυμίζεται ότι, η υπογραφή της τριμερούς σύμβασης που αναφέρεται στην απόφαση, ΠΡΙΝ την έναρξη της Πρακτικής, είναι πλέον απαραίτητη προϋπόθεση. Εν τούτοις, η πρότυπη σύμβαση προς υπογραφή δεν είναι ακόμη διαθέσιμη, χωρίς αυτό να είναι ευθύνη του Τμήματός μας, κάτι που εμποδίζει προς το παρόν την έναρξη νέων Πρακτικών Ασκήσεων εκτός χρηματοδότησης ΕΣΠΑ.

Τρί, 31/07/2018 - 23:00

Απόφαση Συγκλήτου για την Πρακτική Άσκηση

Με βάση τη συνημμένη απόφαση της Συγκλήτου, αλλάζει από 1/8/2018 ο τρόπος υλοποίησης των Πρακτικών Ασκήσεων στο ΕΚΠΑ, άρα και στο Τμήμα μας. Στο εξής, απαιτείται μεταξύ άλλων πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης η υπογραφή τριμερούς συμφωνητικού μεταξύ Τμήματος, Φοιτητή και Φορέα Υποδοχής.

Δευ, 21/05/2018 - 23:00

Πρακτική άσκηση στα Leroy Merlin

Θα χαρούμε πολύ να λάβουμε βιογραφικά στην παρακάτω διεύθυνση:
Φέη Μάρα
Λεωφόρος Κηφισίας 44, 15125 Μαρούσι
+30 210 6256200
fei.mara@leroymerlin.gr
www.leroymerlin.gr | www.leroymerlin.com.cy

Πέμ, 17/05/2018 - 13:12

Λεπτομέρειες επίσκεψης στην Intrasoft International

Με βάση τον ανώτατο αριθμό φοιτητών που μπορούσαν να συμμετάσχουν στην επίσκεψη, οι 80 πρώτοι με σειρά εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν ενημερωθεί μέσω email ενώ η λίστα υπάρχει και στη σχετική ανακοίνωση (Παρ, 11/05/2018 - 12:40).

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου