Ο κ. Anuj Sharma Υποψ. Διδάκτορας του Τμήματος μας (ερευνητική ομάδα Η. Μανωλάκου) κέρδισε τη 3η θέση στο διαγωνισμό μηχανικής μάθησης του διεθνούς συνεδρίου 20th Pacific Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, (PAKDD) 2016

Ο κ. Anuj Sharma Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος μας  (ερευνητική ομάδα Η. Μανωλάκου) κέρδισε τη 3η θέση στο διαγωνισμό μηχανικής μάθησης του διεθνούς συνεδρίου 20th Pacific Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, (PAKDD) 2016http://pakdd16.wordpress.fos.auckland.ac.nz/technical-program/contests/