Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας: «Από την ιδέα... στην αγορά» - Παρουσίαση/Διαφάνειες

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας: «Από την ιδέα... στην αγορά»

Το Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας απευθύνεται σε φοιτητές του ΕΚΠΑ οι οποίοι ενδιαφέρονται για την επιχειρηματικότητα σαν μια εναλλακτική σταδιοδρομίας. Σκοπός του εργαστηρίου είναι η ανάδειξη των βημάτων που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος που θέλει να υλοποιήσει μια επιχειρηματική ιδέα. Στο πλαίσιο του εργαστηρίου θα παρουσιαστούν και μια σειρά εργαλείων τα οποία βοηθούν στην μετατροπή μιας ιδέας σε προϊόν (idea to product) και ενός προϊόντος σε μια επιχείρηση (product to business). Το εργαστήριο ακολουθεί την μεθοδολογία της λιτής επιχειρηματικής εκκίνησης (lean startup).

Το Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας είναι μια από τις δράσεις του Κέντρου Έρευνας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η πρώτη παρουσίαση του Εργαστηρίου Επιχειρηματικότητας απευθύνεται στους φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής για να εξοικειωθούν με τα θέματα της επιχειρηματικότητας. Με εκκίνηση το 2017 (επόμενο εξάμηνο) θα προσφερθεί προς όλους τους ενδιαφερόμενους φοιτητές του ΕΚΠΑ ένα πλήρες πρόγραμμα επιχειρηματικότητας επτά εβδομάδων.

Εισηγητής της παρουσίασης είναι ο Δρ. Αντώνιος Λιβιεράτος με εμπειρία και εξειδίκευση σε θέματα καινοτομίας, στρατηγικής των επιχειρήσεων και επιχειρηματικότητας. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2016 από τις 13.00-16.00 στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου.