Το Τμήμα στην εκδήλωση "Ψηφιακές Τεχνολογίες και Πολιτιστική Διαχείριση" της ΓΓΕΕ

Παρουσιάσεις έργων του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεποικοινωνιών και του Ερευνητικού Κέντρου "Αθηνά" θα πραγματοποιηθούν σε εκδήλωση της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (ΓΓΕΕ) με τίτλο «Ψηφιακά Εργαλεία και Πολιτιστική Διαχείριση», την Παρασκευή 26 Μαΐου 2017, 17:00-20:00.

Συγκεκριμένα θα παρουσιαστούν: η ψηφιακή εφαρμογή αφήγησης για το Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (https://youtu.be/6P-5Gvo0RIA), από την ερευνήτρια του τμήματος Δρ. Ακριβή Κατηφόρη, τα συγχρηματοδοτούμενα από το πρόγραμμα H2020 της ΕΕ ερευνητικά έργα EMOTIVE (http://www.emotiveproject.eu/), από την επίκουρη καθηγήτρια Μαρία Ρούσσου και WhoLoDancE (http://www.wholodance.eu/), από την υποψ. διδάκτωρ Κατερίνα Ελ Ράχεμπ.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΓΓΕΕ (Φραγκούδη 11 & Αλ.Πάντου – Καλλιθέα) κι είναι ανοικτή στο κοινό. Για περισσότερες πληροφορίες: https://goo.gl/ABgzuh.