Ημέρα Ανοικτών Πυλών του ΕΚΠΑ

Το Τμήμα μας συμμετέχει στην Ημέρα Ανοικτών Πυλών του ΕΚΠΑ για μαθητές Λυκείου

Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017

Δηλώσεις συμμετοχής: http://opendays.uoa.gr/