Διάκριση για τον μεταπτυχιακό φοιτητή του τμήματος Κεχαγιά Κωνσταντίνο

O μεταπτυχιακός φοιτητής του τμήματος Κεχαγιάς Κωνσταντίνος, πηρέ πλήρη υποτροφία από το Facebook πάνω σε τεχνολογίες AI. Η συγκεκριμένη υποτροφία δόθηκε σε 300 άτομα παγκοσμίως.

Παράλληλα, διακρίθηκε και αναμεσά σε αυτούς που πήραν την υποτροφία, καθώς καθόλη τη διάρκεια της υποτροφίας επιλέχθηκε να είναι υπεύθυνος για το open source και το GitHub μέσα στο community που δημιουργήθηκε για τους υποτρόφους.