Νέες θέσεις εργασίας στην Ericsson Greece

Είναι και πάλι για νέους (<30 χρονών) αποφοίτους [Πληροφορικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Τηλεπικοινωνιών, Μηχ. Η/Υ κλπ.] με 0-2 χρόνια προϋπηρεσία και όρεξη για δουλειά.

Όλες για devops, είτε με κυρίως integrator/system’s background είτε με developer’s background.

Εκτός από το Ericsson site, μπορούν να βρουν τις αγγελίες και στο LinkedIn (Ericsson Greece) και στο www.kariera.gr.

 

Integration Engineer BSS / Catalog & Order Management – Graduates - 289545

 

OSS EAI Inventory Engineer/Developer – Graduate - 286760

 

OSS Activation Engineer/Developer – Graduate – 276242  

 

Integration Engineer OSS / ENM & Orchestration – Graduates – 289680