Απόκτηση βεβαίωσης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας

Σύμφωνα με την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών και την έγκριση της από τη Σύγκλητο, η βεβαίωση ΠΔΕ χορηγείται αποκλειστικά σε όσους φοιτητές ή αποφοίτους αξιολογηθούν επιτυχώς σε συγκεκριμένη ομάδα μαθημάτων 30 ECTS. Συγκεκριμένα, η βεβαίωση ΠΔΕ χορηγείται όταν ο φοιτητής έχει αξιολογηθεί επιτυχώς σε:

  1. Τρία Υποχρεωτικά Μαθήματα ΠΔΕ (Πίνακας 1, 18 ECTS), τα οποία ανήκουν στα προσφερόμενα Προαιρετικά Μαθήματα (ΠΜ) του ΠΠΣ του Τμήματος και των οποίων το πρόγραμμα σπουδών καλύπτει βασικά θέματα εισαγωγής στην παιδαγωγική, τη διδακτική του αντικειμένου, βασικά θέματα διαχείρισης της τάξης και πρακτική στη διδασκαλία σε επίπεδο μικροδιδασκαλίας.
  2. Δύο κατ’ επιλογή Υποχρεωτικά Μαθήματα ΠΔΕ (Πίνακας 2, 12 ECTS), από τα τρία προσφερόμενα. Τα δύο πρώτα μαθήματα είναι από τα Προαιρετικά Μαθήματα (ΠΜ) του ΠΠΣ του Τμήματος τα οποία παρέχουν γνώση στους φοιτητές για θέματα e-προσβασιμότητας για μαθητές με αναπηρία και για θέματα επικοινωνίας ανθρώπου-υπολογιστή που μπορεί να φανεί χρήσιμη σε εκπαιδευτικούς πληροφορικής, ενώ το τρίτο μάθημα ανήκει στα Ελεύθερα Μαθήματα (ΕΛ) του ΠΠΣ του Τμήματος, παρέχει γνώσεις σε βασικά θέματα παιδαγωγικής ψυχολογίας και υποστηρίζεται από το τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (ΦΠΨ) της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

 

Πίνακας 1: Υποχρεωτικά Μαθήματα ΠΔΕ

α/α

Κωδικός

Μάθημα

ECTS

Θ

Φ

Ε

ΠΠΣ /ΜΠΣ

Εξάμηνο

Διδάσκων/Τμήμα

1

ΥΣ15

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και  των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη Μάθηση  (πρώην «Πληροφορική και Εκπαίδευση»)

6

2

 

2

ΠΜ ΠΠΣ

7ο

Α. Γόγουλου

2

ΥΣ10

Διδακτική της Πληροφορικής

6

2

 

2

ΠΜ ΠΠΣ

7ο

Α. Γόγουλου

3

ΥΣ21 (νέο)

Σχολική Τάξη & Μικροδιδασκαλία

6

2

 

2

ΠΜ ΠΠΣ

8ο

Μ.Γρηγοριάδου

Α.Γόγουλου

 

 

Πίνακας 2: Κατ’ επιλογή Υποχρεωτικά Μαθήματα ΠΔΕ

α/α

Κωδικός

Μάθημα

ECTS

Θ

Φ

Ε

ΠΠΣ /ΜΠΣ

Εξάμηνο

Διδάσκων/Τμήμα

1

ΥΣ08

Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής

6

3

1

 

ΠΜ ΠΠΣ

7ο

Μ. Ρούσσου

2

ΥΣ22 (νέο)

Συστήματα Πληροφορικής και e-Προσβασιμότητα για μαθητές με αναπηρία

6

2

 

2

ΠΜ

ΠΠΣ

7ο

Γ. Κουρουπέτρογλου, Α. Πίνο

3

ΠΔ109

Παιδαγωγική Ψυχολογία

6

3

 

 

ΕΛ ΠΠΣ

7ο

ΦΠΨ /Z. Σμυρναίου

 

Η Βεβαίωση ΠΔΕ θα χορηγείται από το ακαδ. έτος 2019-20 όταν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις.

 

Πλαίσιο Εφαρμογής

Το Πλαίσιο Εφαρμογής της Απόφασης ορίζει τον αριθμό των συμμετεχόντων και τη διαδικασία συμμετοχής καθώς και τις υποχρεώσεις των υποχρεωτικών μαθημάτων.

Συμμετέχοντες

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν φοιτητές και απόφοιτοι του Τμήματος.

Ο αριθμός των φοιτητών και αποφοίτων που θα μπορούν να υποστηριχθούν ανά ακαδ. έτος θα προσδιορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και έχει άμεση σχέση με τον αριθμό των φοιτητών-αποφοίτων που μπορούν να υποστηριχθούν στα υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμματος της ΠΔΕ.

Διαδικασία

Οι φοιτητές και οι απόφοιτοι που ενδιαφέρονται για την απόκτηση Βεβαίωσης ΠΔΕ, θα πρέπει σε χρονικό διάστημα που θα ανακοινώνεται στην αρχή του ακαδ. έτους, να καταθέσουν σχετική αίτηση-δήλωση στη Γραμματεία που δηλώνει την πρόθεσή τους να παρακολουθήσουν τα σχετικά μαθήματα και να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα της ΠΔΕ για την απόκτηση της Βεβαίωσης.

Στην περίπτωση που ο αιτούμενος αριθμός φοιτητών-αποφοίτων υπερβαίνει τον μέγιστο αριθμό, τότε θα εφαρμόζονται κριτήρια επιλογής.

Σε περίπτωση που δεν έχει καλυφθεί ο μέγιστος αριθμός φοιτητών-αποφοίτων, τα υποχρεωτικά μαθήματα θα μπορούν να τα παρακολουθούν και φοιτητές που έχουν ενδιαφέρον για τα συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα αλλά δεν ενδιαφέρονται για την απόκτηση Βεβαίωσης ΠΔΕ.

Υποχρεώσεις Υποχρεωτικών Μαθημάτων

Τα τρία υποχρεωτικά μαθήματα διεξάγονται 4 συνεχόμενες ώρες την εβδομάδα (2 ώρες Θεωρία και 2 ώρες Εργαστήριο). Η συμμετοχή είναι υποχρεωτική τόσο στη Θεωρία όσο και στο Εργαστήριο. 

Στο πλαίσιο των μαθημάτων ΥΣ10:«Διδακτική της Πληροφορικής» και ΥΣ15:«Οι ΤΠΕ στη μάθηση», οι συμμετέχοντες εκπονούν δραστηριότητα κάθε εβδομάδα και μία τελική εργασία και συμμετέχουν στις γραπτές εξετάσεις. Στο μάθημα ΥΣ21:«Σχολική Τάξη & Μικροδιδασκαλία» οι συμμετέχοντες εκπονούν δραστηριότητες, τη μικροδιδασκαλία ή διδασκαλία σε σχολείο.