Σύμβουλοι Φοιτητών

Το Τμήμα έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει τον θεσμό του σύμβουλου καθηγητή για πάνω από δέκα χρόνια. Ο θεσμός αυτός διευκολύνει τους προπτυχιακούς φοιτητές να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους με τον πιο ορθολογικό και πιο αποδοτικό τρόπο και στοχεύει στη μείωση των λιμνάζοντων φοιτητών.

Όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές, ανεξάρτητα από έτος φοίτησης, καλούνται να αξιοποιήσουν τον θεσμό του συμβούλου καθηγητή για να επιλύσουν όποιες δυσκολίες τυχόν παρουσιαστούν, ιδιαίτερα κατά τον βασικό κύκλο των σπουδών τους.
Οι σύμβουλοι καθηγητές θα βοηθήσουν τον προπτυχιακό φοιτητή να ορίσει τη βέλτιστη σειρά με την οποία θα λάβει τα μαθήματά του, ελαχιστοποιώντας την αποτυχία στις εξετάσεις, και να επιλέξει τη σωστή κατεύθυνση, την κατάλληλη για αυτόν ειδίκευση ή ειδικεύσεις (εάν επιθυμεί), τα απαραίτητα κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα και τα πιο ταιριαστά προαιρετικά μαθήματα, σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά του, τις δυνατότητές του και τις επιδεξιότητές του.

Επιπλέον, οι σύμβουλοι καθηγητές θα επιλύσουν κατά περίπτωση κάθε μη ωφέλιμο περιορισμό στις δηλώσεις μαθημάτων, που ενδέχεται να παρουσιαστεί με την εφαρμογή των προαπαιτούμενων μαθημάτων.
Για την επίλυση ιδιαίτερα σοβαρών προβλημάτων οι φοιτητές να μη διστάσουν να επισκεφθούν τον Πρόεδρο του Τμήματος Καθηγητή Αντώνιο Πασχάλη (με ραντεβού μέσω email).

Στον ακόλουθο πίνακα αναγράφονται τα ονόματα των συμβούλων καθηγητών με τα email τους, οι αντιστοιχίες προς τους φοιτητές με βάση το τελευταίο ψηφίο του αριθμού μητρώου, οι ώρες υποδοχής και το γραφείο στο οποίο δέχονται τους φοιτητές.

Για τη συνάντηση με τον σύμβουλο καθηγητή θα πρέπει να έχει κλειστεί εκ των προτέρων ραντεβού μέσω email.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος και Υπεύθυνος ΠΠΣ
Καθηγητής Αντώνιος Πασχάλης

Κατανομή Προπτυχιακών Φοιτητών στους Συμβούλους Καθηγητές
Τελευταίο ψηφίο
Αριθμ. Μητρώου
Σύμβουλος Καθηγητής
(@di.uoa.gr)
Ώρες υποδοχής φοιτητών Γραφείο
0 Ρουσσοπούλου Μέμα
Email: mema@
Τετάρτη  13:00-15:00 A38
1 Αλωνιστιώτη Αθανασία
Email: nancy@
Τετάρτη 12:00-14:00 Α50
2 Καράλη Ιζαμπώ
Email: izambo@
Τρίτη 11:00-13:00 Β4
3 Ρούσσου Μαρία
Email: mroussou@
Τρίτη 13:00-15:00 A51
4 Χατζηκοκολάκης Κωνσταντίνος
Email: kostasc@
Τετάρτη 12:00-14:00 Α52
5 Xατζηευθυμιάδης Ευστάθιος
Email: shadj@
Δευτέρα 15:00-17:00 B14
6 Αλεξανδρόπουλος Γεώργιος
Email: alexandg@
Πέμπτη 10:00-12:00 A43
7 Nτούλας Αλέξανδρος
Email: antoulas@
Παρασκευή 15:00-17:00 A44
8 Σταματόπουλος Παναγιώτης
Email: takis@
Παρασκευή 9:00-11:00 Α48
9 Ροντογιάννης Παναγιώτης
Email: prondo@
Πέμπτη 13:00-15:00 Β8
Φοιτητές με Αναπηρία

Κουρουπέτρογλου Γεώργιος
Email: koupe@

Πέμπτη 13:00-15:00 B13