Γραφείο Διαμεσολάβησης

Βασικός σκοπός του Γραφείου Διαμεσολάβησης είναι η ανάληψη κάθε απαραίτητης πρωτοβουλίας για την προώθηση με συστηματικό τρόπο των ακόλουθων ενεργειών:

  • της διάθεσης των αποτελεσμάτων της έρευνας που διεξάγεται στο ΕΚΠΑ, 
  • της παροχής τεχνολογικών ή άλλων εξειδικευμένων υπηρεσιών σε κάθε ενδιαφερόμενο χρήστη προερχόμενο από το εξωτερικό περιβάλλον του ΕΚΠΑ και
  • της οικονομικής εκμετάλλευσης των παραπάνω ενεργειών.