Δηλώσεις Μαθημάτων Χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2016-17

1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Οι δηλώσεις μαθημάτων των φοιτητών με έτη εισαγωγής:

 • 2013-14, 2014-15, 2015-16 και 2016-17 (που ακολουθούν το νέο ΠΠΣ και έχουν προαπαιτούμενα μαθήματα) για το Χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-17,
   
 • 1986 έως και 2012-13 (που ακολουθούν το παλαιό ΠΠΣ ή το νέο ΠΠΣ και δεν έχουν προαπαιτούμενα μαθήματα) για το Χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-17

θα υποβληθούν ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα http://my-studies.uoa.gr.

Προκειμένου οι φοιτητές να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτή την υπηρεσία, θα πρέπει σύμφωνα με προηγούμενη ανακοίνωση της Γραμματείας, να αποκτήσουν το σχετικό λογαριασμό (username και password), από τη διεύθυνση http://webadm.uoa.gr ακολουθώντας τους συνδέσμους “Αίτηση Νέου Χρήστη”→ “Προπτυχιακοί φοιτητές”.

 • Οι Δηλώσεις Μαθημάτων των φοιτητών με έτη εισαγωγής 1986 έως και 2012-13 (που ακολουθούν το παλαιό ΠΠΣ ή το νέο ΠΠΣ και δεν έχουν προαπαιτούμενα μαθήματα) για το Χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-17 θα υποβληθούν αποκλειστικά εντός του διαστήματος από 15/12/16 έως 09/01/17.
   
 • Οι Δηλώσεις Μαθημάτων θα υποβληθούν αποκλειστικά εντός του διαστήματος από 23/11/16 έως 09/12/16.

Διευκρινίσεις

 • Όσοι φοιτητές δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή, θα μπορούν να χρησιμοποιούν τους υπολογιστές των εργαστηρίων του Τμήματος
   
 • Για κάθε μάθημα που δηλώνουν θα πρέπει να επιλέξουν σύγγραμμα.
 • Αυτόματη δήλωση μαθημάτων δε θα γίνεται σε καμία περίπτωση από τη Γραμματεία.
   
 • Εκπρόθεσμες δηλώσεις δεν θα γίνουν ΔΕΚΤΕΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 35 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου (Π.Δ. 160/2008) «φοιτητές που δεν έχουν υποβάλλει δήλωση μαθημάτων ή έχουν υποβάλλει εκπρόθεσμες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις του οικείου εξαμήνου και, εάν παρά ταύτα συμμετείχαν σε αυτές, η επίδοσή τους δεν βαθμολογείται και, εάν παρά ταύτα βαθμολογήθηκαν, ο βαθμός επιτυχίας που τυχόν έλαβαν δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν καταχωρείτε σε καμία εξεταστική περίοδο».

Ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων που ο κάθε φοιτητής μπορεί να δηλώσει, εξαρτάται από το εξάμηνο φοίτησης στο οποίο βρίσκεται, ως εξής:

 • A’  έως Ζ’ εξάμηνο: έως 12 μαθήματα
 • Επί πτυχίω: έως 16 μαθήματα
 • Οι φοιτητές μπορούν να μεταβάλλουν τη δήλωση τους όσες φορές επιθυμούν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της.  Με τη λήξη της προθεσμίας, η γραμματεία θα λάβει υπόψη της ΜΟΝΟ την τελευταία δήλωση που έχει υποβληθεί, και δεν θα είναι δυνατή η τροποποίησή της.
   
 • Οι φοιτητές οφείλουν να επαληθεύσουν την ορθότητα της δήλωσης τους εντός της προθεσμίας, σύμφωνα με τις οδηγίες.

2. ΠΑΡΑΛΑΒΗ  ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 • Στην συνέχεια θα πρέπει να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα http://service.eudoxus.gr και να ακολουθήσουν τις οδηγίες εγγραφής.  Κατόπιν να επιλέξουν εκ νέου το σύγγραμμα του μαθήματος που έχουν δηλώσει προκειμένου να μπορέσουν να το παραλάβουν

 

Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Τμήματος στα τηλέφωνα: 210 727 5192, 210 727 5154