Δηλώσεις Μαθημάτων Χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2019-20

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Οι δηλώσεις μαθημάτων για το Χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-20, (για τους φοιτητές από μετεγγραφή και για τους έχασαν κατά το προηγούμενο διάστημα τις δηλώσεις μαθημάτων) θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://my-studies.uoa.gr.
Προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτή την υπηρεσία, θα πρέπει να αποκτήσετε το σχετικό λογαριασμό (username και password), στη διεύθυνση http://webadm.uoa.gr ακολουθώντας τους συνδέσμους “Αίτηση Νέου Χρήστη”→ “Προπτυχιακοί φοιτητές”.

Οι Δηλώσεις Μαθημάτων θα υποβληθούν αποκλειστικά εντός του διαστήματος από 23/12/19 έως 8/1/20

Όσοι δεν διαθέτετε ηλεκτρονικό υπολογιστή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους υπολογιστές των εργαστηρίων του Τμήματος. Εκπρόθεσμες δηλώσεις δεν θα γίνουν δεκτές.

Ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων που μπορείτε να δηλώσετε, εξαρτάται από το εξάμηνο φοίτησης στο οποίο βρίσκεστε, ως εξής:

  • 1ο έως και 8ο εξάμηνο: έως 12 μαθήματα
  • Επί πτυχίω: έως 16 μαθήματα

Κατά το τρέχον εξάμηνο αποφασίστηκε από τη Συνέλευση του Τμήματός να δοθεί η δυνατότητα εξέτασης στη χειμερινή εξεταστική 19-20 των εξής εαρινών μαθημάτων κορμού:

  1. Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
  2. Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική, Σύγχρονη Φυσική
  3. Συστήματα Επικοινωνιών.

Τα μαθήματα αυτά θα τα βρείτε ενεργά στο my-studies (στα εαρινά εξάμηνα στα οποία προσφέρονται) και όσοι επιθυμείτε να τα εξεταστείτε πρέπει να τα δηλώσετε κατά την τρέχουσα δήλωση προκειμένου να σας καταχωρηθεί βαθμός κατά την χειμερινή εξεταστική 19-20.

Μπορείτε να μεταβάλλετε τη δήλωση σας όσες φορές επιθυμείτε μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της.

Με τη λήξη της προθεσμίας, η γραμματεία θα λάβει υπόψη της ΜΟΝΟ την τελευταία δήλωση που έχει υποβληθεί, και δεν θα είναι δυνατή η τροποποίησή της.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της δήλωσης σας εφιστούμε την προσοχή στο βήμα: «ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ», διότι αν το παραλείψετε δεν οριστικοποιείται η δήλωσή σας.

Οφείλετε να επαληθεύσετε την ορθότητα της δήλωσης σας εντός της προθεσμίας, σύμφωνα με τις οδηγίες.
Σημείωση: Στο ιστορικό δηλώσεων στο my-studies εμφανίζεται η δήλωση σας αφού γίνει οριστικοποίηση από την Γραμματεία, μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων δηλ. μετά τις 8/1/20

Υπενθυμίζουμε ότι πλέον δεν δηλώνετε συγγράμματα στο my-studies αλλά μόνο μαθήματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!! Θα πρέπει η δήλωση μαθημάτων στο my-studies με την δήλωση συγγραμμάτων στον Εύδοξο να ταυτίζονται (δηλ. δεν μπορείτε να δηλώσετε και να παραλάβετε σύγγραμμα στον Εύδοξο χωρίς να δηλώσετε το αντίστοιχο μάθημα στο my-studies) διαφορετικά μετά την διασταύρωση των στοιχείων των δύο συστημάτων αν διαπιστωθεί ότι έχετε παραλάβει σύγγραμμα το οποίο δεν έχετε δηλώσει θα πρέπει να το επιστρέψετε αλλιώς δεν θα μπορέσετε να δηλώσετε συγγράμματα στο εαρινό εξάμηνο.

 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ  ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

  • Στην συνέχεια θα πρέπει να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα http://service.eudoxus.gr και να ακολουθήσετε τις οδηγίες εγγραφής.
    Κατόπιν να επιλέξετε το σύγγραμμα του μαθήματος που παρακολουθείτε και έχετε δηλώσει προκειμένου να μπορέσετε να το παραλάβετε.

Οι δηλώσεις των συγγραμμάτων στον Εύδοξο θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή 10/1/20 ενώ οι διανομές έως την Παρασκευή 24/1/20.

Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Τμήματος στα τηλέφωνα: 210 727 5338, 210 727 5154

 

Δοκιμή εμφάνισηςΣυνημμένοΜέγεθος
Οδηγίες δήλωσης 488.85 KB
Δηλώσεις μαθημάτων 2019-20152.02 KB