Ανάλυση των απαιτήσεων των προαπαιτούμενων μαθημάτων του νέου προπτυχιακού προγράμματος σπουδών

Τα προαπαιτούμενα μαθήματα (prerequisite courses) είναι η προαπαιτούμενη γνώση που πρέπει να κατέχει ένας φοιτητής για να είναι ικανός να κατανοήσει σε βάθος το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος και να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του.

Τα προαπαιτούμενα μαθήματα συναντώνται στα προγράμματα προπτυχιακών σπουδών όλων των υψηλής στάθμης Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, καθώς και στα προγράμματα σπουδών που προτείνουν από κοινού οι κορυφαίοι διεθνείς επιστημονικοί οργανισμοί Association for Computing Machinery (ACM) και IEEE Computer Society (CS) για την Πληροφορική, όπου αναφέρεται ρητά ότι τα εισαγωγικά μαθήματα ή τα μαθήματα κορμού χρησιμοποιούνται ως προαπαιτούμενα των ενδιάμεσων και των προηγμένων μαθημάτων ενός προγράμματος σπουδών.

Οι φοιτητές, που δεν κατέχουν την προαπαιτούμενη γνώση σε ένα μάθημα αφομοιώνουν επιφανειακά και αποσπασματικά μέρος του μαθήματος, χάνουν την ευκαιρία να εντρυφήσουν σε βάθος και συνήθως παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά αποτυχίας, χρονοτριβώντας και χάνοντας τον στόχο τους.

Στην παρούσα ανάλυση (εδώ) προσδιορίζονται οι απαιτήσεις που απορρέουν από την εφαρμογή των προαπαιτούμενων μαθημάτων στο νέο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ), του οποίου τα πλεονεκτήματα σε σχέση με το παλαιό είναι αδιαμφισβήτητα, εάν κρίνει κανείς ότι η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών (πάνω από 90%) που ήσαν στο παλαιό ΠΠΣ, εντάχθηκαν στο νέο ΠΠΣ, για να ολοκληρώσουν πιο γρήγορα τις σπουδές τους.

Από την παρούσα ανάλυση προκύπτει ότι οι πιο δημοφιλείς ειδικεύσεις Ε2, Ε3 και Ε5 απαιτούν το πολύ 4-5 προαπαιτούμενα μαθήματα του βασικού κύκλου σπουδών συν 1-2 προαπαιτούμενα μαθήματα του 3ου έτους σπουδών. Συνεπώς, οι απαιτήσεις που απορρέουν από την εφαρμογή των προαπαιτούμενων μαθημάτων είναι οι ελάχιστες δυνατές και με κανένα τρόπο δεν εμποδίζουν τους φοιτητές στην προσπάθειά τους να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σε εύλογο χρονικό διάστημα. Αντιθέτως, τους προστατεύουν από κακές επιλογές σειράς λήψης μαθημάτων, που οδηγούν σε αποτυχία στις εξετάσεις, απογοήτευση, καθυστέρηση στη λήψη πτυχίου και απώλεια σχεδιασμού και στόχου.

Δοκιμή εμφάνισηςΣυνημμένοΜέγεθος
Ανάλυση προαπαιτούμενων μαθημάτων1.62 MB