Μαθήματα ανά Εξάμηνο

Κωδ. Τίτλος Μαθήματος Εξ Θ Φ Ε πρ/να
ΕΠ05 Κύματα, Κυματοδηγοί, Κεραίες 5 3 1 Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική, Σύγχρονη Φυσική
ΕΠ20 Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα 5 3 1 Δίκτυα Επικοινωνιών I
ΘΠ01 Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού 5 3 1 Δομές Δεδομένων και Τεχνικές Προγραμματισμού
ΘΠ02 Γραφικά Ι 5 3 1 Γραμμική Άλγεβρα
ΘΠ04 Παράλληλα Συστήματα 5 3 1
Κ15 Αριθμητική Ανάλυση 5 3 1 1
Κ16ε Εργαστήριο Δικτύων Επικοινωνιών Ι
4
5
2
Κ18 Υλοποίηση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων 5 3 1
Κ20β Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 5 3 1 Ανάλυση ΙΙ
Κ22 Λειτουργικά Συστήματα 5 4 1 Δομές Δεδομένων και Τεχνικές Προγραμματισμού
Κ30 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ΙΙ 5 3 1 1 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ι
Κ32 Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος 5 4 1 Σήματα και Συστήματα
Κ33 Δίκτυα Επικοινωνιών II 5 3 1 1 Δίκτυα Επικοινωνιών I
ΥΣ02 Τεχνητή Νοημοσύνη 5 3 1 Δομές Δεδομένων και Τεχνικές Προγραμματισμού
ΥΣ03 Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων-VHDL 5 3 1 Λογική Σχεδίαση
Κωδ. Τίτλος Μαθήματος Εξ Θ Φ Ε πρ/να
ΕΠ07 Επεξεργασία Στοχαστικών Σημάτων 6 3 1 Σήματα και Συστήματα
ΕΠ08 Μηχανική Μάθηση (Αναγνώριση Προτύπων) 6 3 1 Πιθανότητες και Στατιστική
ΘΠ03 Επιστημονικοί Υπολογισμοί (Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα) 6 1 Γραμμική Άλγεβρα
ΘΠ08 Θεωρία Αριθμών 6 3 1 Διακριτά Μαθηματικά
ΘΠ12 Προηγμένα Θέματα Αλγορίθμων 6 3 1 Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
Κ19 Ηλεκτρονική 6 3 1
Κ19ε Εργαστήριο Ηλεκτρονικής 6 1 3 Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Συστημάτων
Κ20α Μαθηματικά Πληροφορικής 6 4 1 Διακριτά Μαθηματικά
Κ24 Προγραμματισμός Συστήματος 6 4 1 Δομές Δεδομένων και Τεχνικές Προγραμματισμού
Κ25 Θεωρία Υπολογισμού 6 3 1
Κ31 Μεταγλωττιστές 6 3 1
Κ34 Διαχείριση Δικτύων 6 3 1 Δίκτυα Επικοινωνιών I
Κ35 Θεωρία Πληροφορίας και Κωδίκων 6 3 1
ΥΣ04 Ανάλυση/Σχεδίαση Συστημάτων Λογισμικού 6 3 1 1 Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός
ΥΣ05 Λογικός Προγραμματισμός 6 3 1
ΥΣ11 Τεχνικές Εξόρυξης Δεδομένων 6 3 1 Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων
ΥΣ14 Τεχνολογίες Εφαρμογών Διαδικτύου 6 2 1 1 Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός
ΥΣ18 Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων 6 3 1 Δίκτυα Επικοινωνιών I
Κωδ. Τίτλος Μαθήματος Εξ Θ Φ Ε πρ/να
K23β Ανάπτυξη Λογισμικού για Συστήματα Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών 7 1 3 Δίκτυα Επικοινωνιών I
ΓΠ03 Δομή και Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7 2
ΕΠ04 Ψηφιακές Επικοινωνίες 7 3 1 Συστήματα Επικοινωνιών
ΕΠ11 Συστήματα Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων σε Πραγματικό Χρόνο 7 2 2 Σήματα και Συστήματα
ΕΠ13 Ασύρματες Ζεύξεις 7 3 1 Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική, Σύγχρονη Φυσική
ΕΠ16 Οπτικές Επικοινωνίες και Οπτικά Δίκτυα 7 3 1 Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική, Σύγχρονη Φυσική
ΘΠ05 Κρυπτογραφία 7 3 1 Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
ΘΠ07 Γραφικά ΙΙ 7 3 Γραφικά Ι
ΘΠ09 Αλγοριθμική Επιχειρησιακή Έρευνα 7 3 1 Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
ΘΠ10 Θεωρία Γραφημάτων 7 3 1 Μαθηματικά Πληροφορικής
ΘΠ17 Αλγόριθμοι Βιοπληροφορικής 7 3 1 Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
ΘΠ18 Προηγμένοι Επιστημονικοί Υπολογισμοί 7 3 1 Αριθμητική Ανάλυση
Κ23α Ανάπτυξη Λογισμικού για Πληροφοριακά Συστήματα 7 1 3 Υλοποίηση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων
Κ23γ Ανάπτυξη Λογισμικού για Αλγοριθμικά Προβλήματα 7 1 3 Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
Κ23δ Ανάπτυξη Υλικού-Λογισμικού για Ενσωματωμένα Συστήματα 7 1 3 Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων-VHDL
Κ26 Πρακτική Άσκηση 7
Κ27 Πτυχιακή Εργασία Ι 7
ΥΣ07 Πληροφοριακά Συστήματα 7 2 1 Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων
ΥΣ08 Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής 7 3 1 Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων
ΥΣ10 Διδακτική της Πληροφορικής 7 2 2
ΥΣ15 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη Μάθηση 7 2 2
ΥΣ17 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 7 3 Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός
ΥΣ22 Συστήματα Πληροφορικής και e-Προσβασιμότητα για μαθητές με αναπηρία 7 2 2
Κωδ. Τίτλος Μαθήματος Εξ Θ Φ Ε πρ/να
ΓΠ05 Διοίκηση Έργων - Τεχνικές Παρουσίασης και Συγγραφής Επιστημονικών Εκθέσεων 8 2
ΕΠ01 Σχεδίαση VLSI Κυκλωμάτων 8 3 1 Ηλεκτρονική
ΕΠ18 Συστήματα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών 8 3 1 Συστήματα Επικοινωνιών
ΕΠ19 Επεξεργασία Ομιλίας και Φυσικής Γλώσσας 8 3 1 Σήματα και Συστήματα
ΕΠ22 Ειδικά Θέματα Επικοινωνιών & Επεξεργασίας Σήματος 8 3
ΕΠ23 Ανάλυση Εικόνας & Τεχνητή Όραση 8 3 1 Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
ΕΠ24 Μικροοικονομική Ανάλυση 8 3
ΘΠ11 Υπολογιστική Γεωμετρία 8 3 1 Δομές Δεδομένων και Τεχνικές Προγραμματισμού
ΘΠ14 Γραμμική & Μη Γραμμική Βελτιστοποίηση 8 3 Επιστημονικοί Υπολογισμοί (Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα)
ΘΠ16 Ειδικά Θέματα Θεωρητικής Πληροφορικής 8 3 1
ΘΠ19 Παράλληλοι Αλγόριθμοι 8 3 1 Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
ΘΠ20 Υπολογιστική Πολυπλοκότητα 8 3 1 Θεωρία Υπολογισμού
Κ28 Πτυχιακή Εργασία ΙΙ 8
ΥΣ09 Τεχνολογία Λογισμικού 8 3 1 Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός
ΥΣ12 Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα 8 2 1
ΥΣ13 Προστασία και Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων 8 3 1 Λειτουργικά Συστήματα
ΥΣ16 Ειδικά Θέματα Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών 8 3
ΥΣ19 Τεχνητή Νοημοσύνη ΙΙ 8 3 1 Τεχνητή Νοημοσύνη
ΥΣ20 Ιστορία της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών 8 3
ΥΣ21 Σχολική Τάξη & Μικροδιδασκαλία 8 2 2