Πρόγραμμα Σπουδών

Το ΠΠΣ του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ οδηγεί σε τίτλο σπουδών στην «Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες» με τη συσσώρευση 240 πιστωτικών μονάδων (ECTS), υλοποιείται σε 8 εξάμηνα και απαρτίζεται από δύο διετείς κύκλους σπουδών:

  • Το Βασικό Κύκλο Σπουδών, ο οποίος απαρτίζεται από ένα εισαγωγικό μάθημα, 16 υποχρεωτικά μαθήματα (ΥΜ), και 3 προαιρετικά αυτοτελή εργαστήρια, που προσφέρουν βασικές γνώσεις στην Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες.
  • Τον Εστιασμένο Κύκλο Σπουδών, ο οποίος απαρτίζεται από 2 υποχρεωτικά μαθήματα (ΥΜ) και μαθήματα διαρθρωμένα σε 2 Κατευθύνσεις και 6 ειδικεύσεις (specializations), στις οποίες το Τμήμα έχει πολύ υψηλής στάθμης ερευνητική δραστηριότητα, από τις οποίες οι φοιτητές επιλέγουν μια κατεύθυνση και κατοχυρώνουν προαιρετικά μέχρι 2 εξειδικεύσεις, που αναφέρονται στην αναλυτική βαθμολογία τους.

 

Οδηγός Σπουδών 

Παρουσίαση του Τμήματος από τον Πρόεδρο καθ. Α. Πασχάλη

Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα απόκτησης Βεβαίωσης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας σύμφωνα με τους όρους και το πλαίσιο που ορίζει το ΕΚΠΑ. Κατεύθυνση Α (σε συμφωνία με το Πρόγραμμα Σπουδών «Επιστήμης Υπολογιστών» της ACM) που οδηγεί σε τρεις ειδικεύσεις:

Κατεύθυνση Α (σε συμφωνία με το Πρόγραμμα Σπουδών «Επιστήμης Υπολογιστών» της ACM) που οδηγεί σε τρεις ειδικεύσεις:

Ε1. Θεμελιώσεις Πληροφορικής

Ε2. Διαχείριση Δεδομένων και Γνώσης

Ε3. Λογισμικό

Κατεύθυνση Β (σε συμφωνία με το Πρόγραμμα Σπουδών «Μηχανικής Υπολογιστών» της IEEECS) που οδηγεί σε τρεις ειδικεύσεις: 

Ε4. Υλικό και Αρχιτεκτονική

Ε5. Επικοινωνίες και Δικτύωση

Ε6. Επεξεργασία Σήματος και Πληροφορίας

Πιο συγκεκριμένα, τα μαθήματα επιλογής του Εστιασμένου Κύκλου Σπουδών διακρίνονται σε:

  1. Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα (ΕΥΜ). Οι φοιτητές αρχικά επιλέγουν κατεύθυνση με δήλωσή τους στη γραμματεία στην αρχή του 5ου εξαμήνου, πριν τις δηλώσεις μαθημάτων, η οποία είναι υποχρεωτική προκειμένου να μπορούν να δηλώσουν μαθήματα του Εστιασμένου Κύκλου Σπουδών. Οι φοιτητές πρέπει να επιλέξουν μία από τις 2 κατευθύνσεις ακόμη και αν δεν επιθυμούν να κατοχυρώσουν κάποια ειδίκευση. Στη συνέχεια επιλέγουν 4 από τα προσφερόμενα κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα και 1 project της κατεύθυνσης. Αν επιθυμούν την κατοχύρωση ειδίκευσης, τότε θα πρέπει τα 2 από τα 4 κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα να είναι επίσης υποχρεωτικά μαθήματα της ειδίκευσης.
  2. Προαιρετικά μαθήματα (ΠΜ-Β) που είναι βασικά μίας ειδίκευσης. Οι φοιτητές επιλέγουν τουλάχιστον τα 4 από τα 8 βασικά μαθήματα αυτής της ειδίκευσης, ώστε να την κατοχυρώσουν.
  3. Προαιρετικά μαθήματα (ΠΜ-Ε) που είναι συνιστώμενα μαθήματα επιλογής μίας ειδίκευσης. Μπορούν να αντικατασταθούν από κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα ή προαιρετικά μαθήματα που είναι βασικά μίας άλλης ειδίκευσης (π.χ. ένα επιπλέον project).
  4. Ελεύθερα μαθήματα (ΕΛ). Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν από 0 έως 2 ελεύθερα μαθήματα από συγκεκριμένη λίστα ελεύθερων μαθημάτων που προσφέρουν άλλα Τμήματα του ΕΚΠΑ.

Επιπλέον, οι μαθητές παίρνουν 3 μαθήματα Γενικής Παιδείας τα οποία θεωρούνται απαιτούμενα για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας ή της πρακτικής άσκησης ή συνδυασμού των δύο. Η πτυχιακή εργασία και η πρακτική άσκηση εκπονούνται στο πλαίσιο ενός εξαμήνου και θεωρούνται ισοδύναμα δύο υποχρεωτικών μαθημάτων 8 ECTS το καθένα.

Δοκιμή εμφάνισηςΣυνημμένοΜέγεθος
Ελεύθερα Μαθήματα 2019-20 (τελ. ενημέρωση 17/02/20)942.63 KB