Ηλεκτρονικές Διαλέξεις

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών σε συνεργασία με το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου του Πανεπιστημίου Αθηνών παρέχει πιλοτικά τη ζωντανή μετάδοση των διαλέξεων που πραγματοποιούνται στο Τμήμα.
 

Για να παρακολουθήσετε τη μετάδοση χρειάζεται ένας κωδικός πρόσβασης, τον οποίο θα βρείτε στη σελίδα αυτή (στην αριστερή πλευρά, Πρόσβαση) αφού συνδεθείτε (επιλογή: Είσοδος) στην ιστοσελίδα του Τμήματος (η πιστοποίηση γίνεται μέσω της Κεντρικής Υπηρεσίας Πιστοποίησης Χρηστών (CAS)).

Πρέπει να σημειωθεί ότι η μετάδοση των διαλέξεων αρχίζει αυτόματα κατά την προγραμματισμένη ώρα έναρξης των μαθημάτων και ολοκληρώνεται 15 λεπτά μετά την προγραμματισμένη ώρα λήξης τους, σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα των μαθημάτων της αίθουσας.

Για παρατηρήσεις, προτάσεις, σχόλια μπορείτε να επικοινωνείτε με την ομάδα υποστήριξης (rts at noc.uoa.gr).

Σημειώστε ότι ο κωδικός πρόσβασης στις μεταδόσεις δεν αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για τη μετάδοση χρησιμοποιείται ο VoD εξυπηρετητής του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ).