Πρακτική άσκηση στο INRIA

Πρακτική άσκηση (Internship) 3-5 μηνών, με χρηματική υποστήριξη, στα Ερευνητικά Κέντρα του Ινστιτούτου INRIA (http://en.inria.fr/research/international-programmes/internships-programme/internships-programme) για τους φοιτητές του ΕΚΠΑ που είναι επί πτυχίω, αλλά κυρίως τους Μεταπτυχιακούς και Υποψήφιους διδάκτορες.

Προκήρυξη κάθε Απρίλιο και Νοέμβριο για Πρακτική άσκηση 6 μήνες αργότερα.

Συντονιστής: Καθηγητής Γιάννης Εμίρης.

To ΕΚΠΑ έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα από το 2007, με 2-3 φοιτητές να επισκέπτονται ομάδες του ΙΝRIA ετησίως, ενώ δύο από αυτούς συνέχισαν εκεί για Διδακτορικό.
Δείτε το σχετικό blog για το INRIA Sophia-Antipolis (http://inria-info.blogspot.com/).

H επίσκεψη μπορεί να χρηματοδοτηθεί παράλληλα από το πρόγραμμα Erasmus-Placement.