Εύδοξος- Ηλεκτρονική υπηρεσία ολοκληρωμένης διαχείρισης συγγραμμάτων

Το σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ http://eudoxus.gr στοχεύει στην άμεση και ολοκληρωμένη παροχή των συγγραμμάτων (βιβλίων).

Η διαδικασία είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και σας προσφέρει πλήρη ενημέρωση για τα παρεχόμενα συγγράμματα σε κάθε μάθημα, δυνατότητα άμεσης παραλαβής των Συγγραμμάτων και αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την ταχεία αποζημίωση των Εκδοτών και για την αποτροπή της καταχρηστικής εκμετάλλευσης των δημόσιων πόρων.