Πτυχιακή εργασία

Οι φοιτητές εκπονούν υποχρεωτικά πτυχιακή εργασία η οποία είναι ετήσια και αντιστοιχεί σε δύο υποχρεωτικά μαθήματα των 8 πιστωτικών μονάδων (ECTS) έκαστο. Η πτυχιακή εργασία, ή ένα εξάμηνο αυτής, μπορεί να  αντικατασταθεί από Πρακτική Άσκηση που εκπονείται είτε εσωτερικά, στα πλαίσια ενός αναπτυξιακού έργου, είτε εξωτερικά σε κάποιον φορέα και έχει αντίστοιχη διάρκεια και φόρτο εργασίας.

Πληροφορίες για τη διαδικασία ηλεκτρονικής κατάθεσης/καταχώρησης εργασιών θα βρείτε εδώ