Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΚΠΑ - Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΚΠΑ https://www.di.uoa.gr/ el Ενημέρωση Φοιτητών και Οδηγίες για Ασφαλή Εξεταστική Εαρινού Εξαμήνου 2019-20 https://www.di.uoa.gr/announcements/723 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Ενημέρωση Φοιτητών και Οδηγίες για Ασφαλή Εξεταστική Εαρινού Εξαμήνου 2019-20 </span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/14" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">stellitsa</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Wed, 06/10/2020 - 12:29</span> <div class="layout layout--twocol"> <div class="layout__region layout__region--first"> <div class="clearfix block block-ctools-block block-entity-fieldnodecreated"> <div class="content"> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">10/06/2020</span> </div> </div> <div class="clearfix block block-layout-builder block-field-blocknodenewsbody"> <div class="content"> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Οι εξετάσεις των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου θα διεξαχθούν με ειδικές συνθήκες, προφανώς λόγω της πανδημίας covid-19. Βεβαιώνουμε ότι το Τμήμα έχει πάρει τα κατάλληλα μέτρα προφύλαξης για τους Φοιτητές, τους Συνεργάτες, τους Εργαζόμενους, το Εργαστηριακό, Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό βάσει των οδηγιών του ΕΟΔΥ και των αποφάσεων των αρχών του Πανεπιστημίου. Το συνημμένο έγγραφο έχει στόχο να ενημερώσει τους φοιτητές σχετικά με τα μέτρα προφύλαξης και τις οδηγίες που οφείλουν να τηρήσουν κατά την διάρκεια της εξεταστικής.</p> </div> </div> </div> </div> <div class="layout__region layout__region--second"> <div class="clearfix block block-layout-builder block-field-blocknodenewsfield-news-category"> <div class="content"> <div class="field field--name-field-news-category field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Κατηγορία</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/171" hreflang="el">Γενικά</a></div> </div> </div> </div> </div> <div class="clearfix block block-ctools-block block-entity-fieldnodefield-related-files"> <div class="content"> <div class="field field--name-field-related-files field--type-file field--label-above"> <div class="field__label">Σχετικά Έντυπα</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"> <span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf"> <a href="https://www.di.uoa.gr/sites/default/files/2020-06/%CE%95%CE%BE%CE%B5%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%95%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%202019-20%20-%20%CE%A6%CE%BF%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%AD%CF%82.pdf" type="application/pdf; length=267011" title="Εξετάσεις Εαρινού 2019-20 - Φοιτητές.pdf" target="_blank">Εξετάσεις Εαρινού 2019-20 - Φοιτητές</a></span> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="layout layout--onecol"> <div class="layout__region layout__region--content"> <div class="clearfix block block-layout-builder block-extra-field-blocknodenewslinks"> <div class="content"> </div> </div> </div> </div> Wed, 10 Jun 2020 09:29:50 +0000 stellitsa 723 at https://www.di.uoa.gr Έγκριση απασχόλησης φοιτητών για Πρακτική Άσκηση μέσω Χρηματοδότησης ΕΣΠΑ https://www.di.uoa.gr/announcements/760 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Έγκριση απασχόλησης φοιτητών για Πρακτική Άσκηση μέσω Χρηματοδότησης ΕΣΠΑ</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/14" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">stellitsa</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Fri, 07/03/2020 - 17:26</span> <div class="layout layout--twocol"> <div class="layout__region layout__region--first"> <div class="clearfix block block-ctools-block block-entity-fieldnodecreated"> <div class="content"> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">03/07/2020</span> </div> </div> <div class="clearfix block block-layout-builder block-field-blocknodenewsbody"> <div class="content"> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Ανακοινώνεται η έγκριση απασχόλησης τριάντα (30) φοιτητών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ για Πρακτική Άσκηση μέσω χρηματοδότησης ΕΣΠΑ. Οι φοιτητές που περιλαμβάνονται στη σχετική απόφαση (<a href="https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A885%CE%9846%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%97%CE%A5%CE%95" target="_blank">https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A885%CE%9846%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%97%CE%A5%CE%95</a>) καλούνται να προσκομίσουν τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΑΡΞΗΣ, όπως αναφέρονται στο συνημμένο αρχείο "ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ_ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΠΑ  2019_edit". Ουσιαστικά απαιτούνται τρία δικαιολογητικά<br /> 1) Υπογεγραμμένο τετραμερές ιδιωτικό συμφωνητικό (σε 4 αντίτυπα),<br /> 2) Απογραφικό δελτίο εισόδου, και<br /> 3) Δήλωση φυσικού προσώπου για κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.<br /> Πρότυπα των εντύπων υπάρχουν συνημμένα.<br /> <br /> Σημαντικό είναι να προωθήσετε στους Φορείς Υποδοχής τα αρχεία "ΟΔΗΓΙΕΣ_ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ_ΦΟΡΕΑΣ_Ε35_V1.pdf" και "ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ_ΕΡΓΑΝΗ.pdf" που επισυνάπτονται για να είναι ενήμεροι για τις ενέργειές τους.<br /> <br /> Τα δικαιολογητικά μπορείτε να τα αφήνετε στο θυρωρείο σε ένα κλειστό φάκελο με την ένδειξη "Προς κ. Νίκο Πασσά".<br /> <br /> Καθώς απαιτείται να ακολουθηθεί η εσωτερική διαδικασία ελέγχου και υπογραφής του συμφωνητικού από το ΕΚΠΑ πριν την έναρξη, είναι σημαντικό η ημερομηνία έναρξης της Πρακτικής Άσκησης που θα αναφέρεται στο συμφωνητικό να είναι τουλάχιστον ένα μήνα μετά την προσκόμιση του φακέλου των δικαιολογητικών στο Τμήμα.<br /> <br /> Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης όπως αναφέρεται στο συμφωνητικό πρέπει να είναι τρεις (3) μήνες και η λήξη το αργότερο έως 31/12/2020 (άρα έναρξη το αργότερο έως 1/10/2020).<br />  </p> </div> </div> </div> </div> <div class="layout__region layout__region--second"> <div class="clearfix block block-layout-builder block-field-blocknodenewsfield-news-category"> <div class="content"> <div class="field field--name-field-news-category field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Κατηγορία</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/59" hreflang="el">Πρακτική Άσκηση</a></div> </div> </div> </div> </div> <div class="clearfix block block-ctools-block block-entity-fieldnodefield-related-files"> <div class="content"> <div class="field field--name-field-related-files field--type-file field--label-above"> <div class="field__label">Σχετικά Έντυπα</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"> <span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf"> <a href="https://www.di.uoa.gr/sites/default/files/2020-07/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%99%CE%95%CE%A3%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%20%CE%A6%CE%9F%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%95%CE%A3_%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%9A%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%91%CE%A3%CE%9A%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE%95%CE%9A%CE%A0%CE%91%20%202019_edit.pdf" type="application/pdf; length=672067" title="ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ_ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΠΑ 2019_edit.pdf" target="_blank">ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΠΑ 2019</a></span> </div> <div class="field__item"> <span class="file file--mime-application-vnd-openxmlformats-officedocument-wordprocessingml-document file--x-office-document"> <a href="https://www.di.uoa.gr/sites/default/files/2020-07/APOGRAFIKO_DELTIO_EISODOU.docx" type="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document; length=219538" title="APOGRAFIKO_DELTIO_EISODOU.docx" target="_blank">Απογραφικό δελτίο εισόδου</a></span> </div> <div class="field__item"> <span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf"> <a href="https://www.di.uoa.gr/sites/default/files/2020-07/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%99%CE%95%CE%A3%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A3%20%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%99%CE%A3%20%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A7%CE%97%CE%A3_%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%9D%CE%97.pdf" type="application/pdf; length=528289" title="ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ_ΕΡΓΑΝΗ.pdf" target="_blank">ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ_ΕΡΓΑΝΗ</a></span> </div> <div class="field__item"> <span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf"> <a href="https://www.di.uoa.gr/sites/default/files/2020-07/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%99%CE%95%CE%A3_%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%A0%CE%9B%CE%97%CE%A1%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3_%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%91%CE%A3_%CE%9535_V1.pdf" type="application/pdf; length=610084" title="ΟΔΗΓΙΕΣ_ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ_ΦΟΡΕΑΣ_Ε35_V1.pdf" target="_blank">ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ_Ε35_V1</a></span> </div> <div class="field__item"> <span class="file file--mime-application-msword file--x-office-document"> <a href="https://www.di.uoa.gr/sites/default/files/2020-07/%CE%95-%CE%94%CE%A0-04-%CE%959.V12.%20%CE%94%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%20%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%8E%CF%80%CE%BF%CF%85%20%CE%B3%CE%B9%20%CE%B1%20%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%20%CF%83%CE%B5%20%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8C.doc" type="application/msword; length=231936" title="Ε-ΔΠ-04-Ε9.V12. Δήλωση φυσικού προσώπου γι α κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.doc" target="_blank">Δήλωση φυσικού προσώπου για κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό</a></span> </div> <div class="field__item"> <span class="file file--mime-application-msword file--x-office-document"> <a href="https://www.di.uoa.gr/sites/default/files/2020-07/%CE%95-%CE%94%CE%A0-06-%CE%9538.V2.%20%CE%99%CE%B4%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A0%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%20%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%86%CF%83%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%A6%CE%BF%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%AE.doc" type="application/msword; length=721408" title="Ε-ΔΠ-06-Ε38.V2. Ιδιωτικό Συμφωνητικό Πρακτ ικής Άσκησης Φοιτητή.doc" target="_blank">Ιδιωτικό Συμφωνητικό Πρακτικής Άσκησης Φοιτητή</a></span> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="layout layout--onecol"> <div class="layout__region layout__region--content"> <div class="clearfix block block-layout-builder block-extra-field-blocknodenewslinks"> <div class="content"> </div> </div> </div> </div> Fri, 03 Jul 2020 14:26:06 +0000 stellitsa 760 at https://www.di.uoa.gr Θέση εργασίας Software Development & Support Analyst στον όμιλο ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ https://www.di.uoa.gr/announcements/745 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Θέση εργασίας Software Development &amp; Support Analyst στον όμιλο ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ </span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/14" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">stellitsa</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Wed, 07/01/2020 - 15:17</span> <div class="layout layout--twocol"> <div class="layout__region layout__region--first"> <div class="clearfix block block-ctools-block block-entity-fieldnodecreated"> <div class="content"> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">01/07/2020</span> </div> </div> <div class="clearfix block block-layout-builder block-field-blocknodenewsbody"> <div class="content"> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Τα βιογραφικά θα στέλνονται στο email  <a href="mailto:career_sfakianakisgroup@sfakianakis.gr">career_sfakianakisgroup@sfakianakis.gr</a></p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> <div class="layout__region layout__region--second"> <div class="clearfix block block-layout-builder block-field-blocknodenewsfield-news-category"> <div class="content"> <div class="field field--name-field-news-category field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Κατηγορία</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/131" hreflang="el">Νέες θέσεις εργασίας</a></div> </div> </div> </div> </div> <div class="clearfix block block-ctools-block block-entity-fieldnodefield-related-files"> <div class="content"> <div class="field field--name-field-related-files field--type-file field--label-above"> <div class="field__label">Σχετικά Έντυπα</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"> <span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf"> <a href="https://www.di.uoa.gr/sites/default/files/2020-07/Software%20Development%20and%20Support%20Analyst.%20%282%29.pdf" type="application/pdf; length=98871" title="Software Development and Support Analyst. (2).pdf" target="_blank">SPEEDEX - Software Development &amp; Support Analyst</a></span> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="layout layout--onecol"> <div class="layout__region layout__region--content"> <div class="clearfix block block-layout-builder block-extra-field-blocknodenewslinks"> <div class="content"> </div> </div> </div> </div> Wed, 01 Jul 2020 12:17:41 +0000 stellitsa 745 at https://www.di.uoa.gr Πρόσκληση συμμετοχής για Φοιτήτριες-Leaders στο WOMENTORS https://www.di.uoa.gr/announcements/743 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Πρόσκληση συμμετοχής για Φοιτήτριες-Leaders στο WOMENTORS</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/20" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">maraki</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Tue, 06/30/2020 - 08:47</span> <div class="layout layout--twocol"> <div class="layout__region layout__region--first"> <div class="clearfix block block-ctools-block block-entity-fieldnodecreated"> <div class="content"> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">30/06/2020</span> </div> </div> <div class="clearfix block block-layout-builder block-field-blocknodenewsbody"> <div class="content"> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Το <a href="https://www.womentors.gr/" target="_blank">WOMENTORS</a> είναι ένα έργο που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος <a href="https://www.activecitizensfund.gr/" target="_blank">Active citizens fund</a>, με φορέα υλοποίησης το Ίδρυμα Λαμπράκη και εταίρο την Αποστολή Άνθρωπος. Έχει διετή διάρκεια και απευθύνεται σε νέες γυναίκες (φοιτήτριες που διανύουν τώρα το 1ο ή το 2ο έτος των σπουδών τους), με στόχο να ενεργοποιήσει την εσωτερική τους δύναμη ώστε να αναλάβουν τον έλεγχο της ζωής τους.</p> <p>Αν διανύεις τώρα το 1ο ή το 2ο έτος των σπουδών σου και ενδιαφέρεσαι να γίνεις Leader σε μια νέα εποχή ενδυνάμωσης γυναικών, αν θέλεις να ορίζεις εσύ την τύχη σου, και να βοηθήσεις και άλλες γυναίκες να το κάνουν, τότε κάνε την αίτησή σου ως εξής: Μπες στο <a href="https://www.womentors.gr/" target="_blank">www.womentors.gr</a> και στείλε μας, μέχρι τις <strong>15 Ιουλίου 2020</strong>, ένα σύντομο video 2-3 λεπτών, απαντώντας στις παρακάτω ερωτήσεις:</p> <ul> <li>Γιατί θέλεις να συμμετέχεις στο πρόγραμμα;</li> <li>Γιατί πιστεύεις ότι είσαι η κατάλληλη;</li> <li>Τι σε ενθουσιάζει πιο πολύ στη ζωή σου;</li> <li>Τι σε φοβίζει πιο πολύ στη ζωή σου;</li> <li>Πες μας μια ιδέα που έχεις σκεφτεί, την οποία θεωρείς νέα και πρωτοποριακή.</li> </ul> <p>Περισσότερες πληροφορίες στο σχετικό έντυπο (δεξιά).</p> <p>Αίτηση: <a href="https://www.womentors.gr/etisi-symmetochis-sto-programma-womentors/" target="_blank">https://www.womentors.gr/etisi-symmetochis-sto-programma-womentors/</a></p> </div> </div> </div> </div> <div class="layout__region layout__region--second"> <div class="clearfix block block-layout-builder block-field-blocknodenewsfield-news-category"> <div class="content"> <div class="field field--name-field-news-category field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Κατηγορία</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/58" hreflang="el">Υποτροφίες Προπτυχιακών</a></div> </div> </div> </div> </div> <div class="clearfix block block-ctools-block block-entity-fieldnodefield-related-files"> <div class="content"> <div class="field field--name-field-related-files field--type-file field--label-above"> <div class="field__label">Σχετικά Έντυπα</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"> <span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf"> <a href="https://www.di.uoa.gr/sites/default/files/2020-06/200630_WOMENTORS_Call-for-Leaders.pdf" type="application/pdf; length=236820" title="200630_WOMENTORS_Call-for-Leaders.pdf" target="_blank">Πρόσκληση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης Νέων Γυναικών WOMENTORS (pdf)</a></span> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="layout layout--onecol"> <div class="layout__region layout__region--content"> <div class="clearfix block block-layout-builder block-extra-field-blocknodenewslinks"> <div class="content"> </div> </div> </div> </div> Tue, 30 Jun 2020 05:47:18 +0000 maraki 743 at https://www.di.uoa.gr Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ - Πρόσκληση για διαχειριστή δικτυακών και υπολογιστικών συστημάτων https://www.di.uoa.gr/announcements/740 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ - Πρόσκληση για διαχειριστή δικτυακών και υπολογιστικών συστημάτων</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/14" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">stellitsa</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Fri, 06/26/2020 - 14:55</span> <div class="layout layout--twocol"> <div class="layout__region layout__region--first"> <div class="clearfix block block-ctools-block block-entity-fieldnodecreated"> <div class="content"> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">26/06/2020</span> </div> </div> <div class="clearfix block block-layout-builder block-field-blocknodenewsbody"> <div class="content"> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><a href="https://www.pasteur.gr/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ae-%ce%b4%ce%b9%ce%ba%cf%84%cf%85%ce%b1%ce%ba%cf%8e%ce%bd-2/" target="_blank">Διαχειριστής δικτυακών και υπολογιστικών συστημάτων Ε.Ι.Παστέρ</a></p> </div> </div> </div> </div> <div class="layout__region layout__region--second"> <div class="clearfix block block-layout-builder block-field-blocknodenewsfield-news-category"> <div class="content"> <div class="field field--name-field-news-category field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Κατηγορία</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/131" hreflang="el">Νέες θέσεις εργασίας</a></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="layout layout--onecol"> <div class="layout__region layout__region--content"> <div class="clearfix block block-layout-builder block-extra-field-blocknodenewslinks"> <div class="content"> </div> </div> </div> </div> Fri, 26 Jun 2020 11:55:24 +0000 stellitsa 740 at https://www.di.uoa.gr Θέσεις εργασίας στην BROKERS UNION ΑΕ https://www.di.uoa.gr/announcements/739 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Θέσεις εργασίας στην BROKERS UNION ΑΕ </span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/14" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">stellitsa</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Fri, 06/26/2020 - 14:53</span> <div class="layout layout--twocol"> <div class="layout__region layout__region--first"> <div class="clearfix block block-ctools-block block-entity-fieldnodecreated"> <div class="content"> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">26/06/2020</span> </div> </div> </div> <div class="layout__region layout__region--second"> <div class="clearfix block block-layout-builder block-field-blocknodenewsfield-news-category"> <div class="content"> <div class="field field--name-field-news-category field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Κατηγορία</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/131" hreflang="el">Νέες θέσεις εργασίας</a></div> </div> </div> </div> </div> <div class="clearfix block block-ctools-block block-entity-fieldnodefield-related-files"> <div class="content"> <div class="field field--name-field-related-files field--type-file field--label-above"> <div class="field__label">Σχετικά Έντυπα</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"> <span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf"> <a href="https://www.di.uoa.gr/sites/default/files/2020-06/BROKERS%20UNION%20%CE%91%CE%95_25.06.2020.pdf" type="application/pdf; length=123054" title="BROKERS UNION ΑΕ_25.06.2020.pdf" target="_blank">Αγγελία BROKERS UNION ΑΕ 25.06.2020</a></span> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="layout layout--onecol"> <div class="layout__region layout__region--content"> <div class="clearfix block block-layout-builder block-extra-field-blocknodenewslinks"> <div class="content"> </div> </div> </div> </div> Fri, 26 Jun 2020 11:53:21 +0000 stellitsa 739 at https://www.di.uoa.gr Υποτροφίες για εκμάθηση της Σερβικής γλώσσας https://www.di.uoa.gr/announcements/738 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Υποτροφίες για εκμάθηση της Σερβικής γλώσσας</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/14" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">stellitsa</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Thu, 06/25/2020 - 11:39</span> <div class="layout layout--twocol"> <div class="layout__region layout__region--first"> <div class="clearfix block block-ctools-block block-entity-fieldnodecreated"> <div class="content"> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">25/06/2020</span> </div> </div> <div class="clearfix block block-layout-builder block-field-blocknodenewsbody"> <div class="content"> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Το Υπουργείο Παιδείας της Σερβίας προσφέρει υποτροφίες σε Έλληνες υπηκόους ως  ακολούθως:<br /> <br /> 1. Για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης την 15η Ιουλίου 2020 και διάρκεια μέχρι 20 μήνες<br /> <br /> 2. Πέντε (5) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου εκμάθησης της σερβικής γλώσσας με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης την 29η Ιουνίου 2020<br /> <br /> Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής στο επισυναπτόμενο έγγραφο.</p> </div> </div> </div> </div> <div class="layout__region layout__region--second"> <div class="clearfix block block-layout-builder block-field-blocknodenewsfield-news-category"> <div class="content"> <div class="field field--name-field-news-category field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Κατηγορία</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/58" hreflang="el">Υποτροφίες Προπτυχιακών</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/132" hreflang="el">Υποτροφίες Μεταπτυχιακών</a></div> </div> </div> </div> </div> <div class="clearfix block block-ctools-block block-entity-fieldnodefield-related-files"> <div class="content"> <div class="field field--name-field-related-files field--type-file field--label-above"> <div class="field__label">Σχετικά Έντυπα</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"> <span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf"> <a href="https://www.di.uoa.gr/sites/default/files/2020-06/Ypotrofies%20Servias.pdf" type="application/pdf; length=242036" title="Ypotrofies Servias.pdf" target="_blank">Υποτροφίες για εκμάθηση της Σερβικής γλώσσας</a></span> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="layout layout--onecol"> <div class="layout__region layout__region--content"> <div class="clearfix block block-layout-builder block-extra-field-blocknodenewslinks"> <div class="content"> </div> </div> </div> </div> Thu, 25 Jun 2020 08:39:36 +0000 stellitsa 738 at https://www.di.uoa.gr Υποτροφίες για εκμάθηση της Σερβικής γλώσσας https://www.di.uoa.gr/announcements/738 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Υποτροφίες για εκμάθηση της Σερβικής γλώσσας</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/14" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">stellitsa</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Thu, 06/25/2020 - 11:39</span> <div class="layout layout--twocol"> <div class="layout__region layout__region--first"> <div class="clearfix block block-ctools-block block-entity-fieldnodecreated"> <div class="content"> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">25/06/2020</span> </div> </div> <div class="clearfix block block-layout-builder block-field-blocknodenewsbody"> <div class="content"> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Το Υπουργείο Παιδείας της Σερβίας προσφέρει υποτροφίες σε Έλληνες υπηκόους ως  ακολούθως:<br /> <br /> 1. Για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης την 15η Ιουλίου 2020 και διάρκεια μέχρι 20 μήνες<br /> <br /> 2. Πέντε (5) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου εκμάθησης της σερβικής γλώσσας με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης την 29η Ιουνίου 2020<br /> <br /> Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής στο επισυναπτόμενο έγγραφο.</p> </div> </div> </div> </div> <div class="layout__region layout__region--second"> <div class="clearfix block block-layout-builder block-field-blocknodenewsfield-news-category"> <div class="content"> <div class="field field--name-field-news-category field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Κατηγορία</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/58" hreflang="el">Υποτροφίες Προπτυχιακών</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/132" hreflang="el">Υποτροφίες Μεταπτυχιακών</a></div> </div> </div> </div> </div> <div class="clearfix block block-ctools-block block-entity-fieldnodefield-related-files"> <div class="content"> <div class="field field--name-field-related-files field--type-file field--label-above"> <div class="field__label">Σχετικά Έντυπα</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"> <span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf"> <a href="https://www.di.uoa.gr/sites/default/files/2020-06/Ypotrofies%20Servias.pdf" type="application/pdf; length=242036" title="Ypotrofies Servias.pdf" target="_blank">Υποτροφίες για εκμάθηση της Σερβικής γλώσσας</a></span> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="layout layout--onecol"> <div class="layout__region layout__region--content"> <div class="clearfix block block-layout-builder block-extra-field-blocknodenewslinks"> <div class="content"> </div> </div> </div> </div> Thu, 25 Jun 2020 08:39:36 +0000 stellitsa 738 at https://www.di.uoa.gr Παράταση Προθεσμίας Προκήρυξης εισαγωγής φοιτητών ΔΠΜΣ Αλγόριθμοι, Λογική και Διακριτά Μαθηματικά https://www.di.uoa.gr/announcements/714 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Παράταση Προθεσμίας Προκήρυξης εισαγωγής φοιτητών ΔΠΜΣ Αλγόριθμοι, Λογική και Διακριτά Μαθηματικά</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/14" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">stellitsa</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Wed, 06/24/2020 - 17:39</span> <div class="layout layout--twocol"> <div class="layout__region layout__region--first"> <div class="clearfix block block-ctools-block block-entity-fieldnodecreated"> <div class="content"> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">24/06/2020</span> </div> </div> <div class="clearfix block block-layout-builder block-field-blocknodenewsbody"> <div class="content"> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Οι αιτήσεις υποβάλλονται <strong>από Σάββατο 6 Ιουνίου έως Κυριακή 05 Ιουλίου 2020</strong> ηλεκτρονικά στη διεύθυνση <a href="http://pgs.di.uoa.gr/outer/index.php" target="_blank">http://pgs.di.uoa.gr/outer/index.php</a>.</p> <p>Κατά τη διάρκεια της εξέτασης των αιτήσεων, κάποιοι υποψήφιοι ενδέχεται να κληθούν σε προσωπική εξ’αποστάσεως συνέντευξη.<br />  </p> </div> </div> </div> </div> <div class="layout__region layout__region--second"> <div class="clearfix block block-layout-builder block-field-blocknodenewsfield-news-category"> <div class="content"> <div class="field field--name-field-news-category field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Κατηγορία</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/61" hreflang="el">Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών</a></div> </div> </div> </div> </div> <div class="clearfix block block-ctools-block block-entity-fieldnodefield-related-files"> <div class="content"> <div class="field field--name-field-related-files field--type-file field--label-above"> <div class="field__label">Σχετικά Έντυπα</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"> <span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf"> <a href="https://www.di.uoa.gr/sites/default/files/documents/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7%20%CE%91%CE%9B%CE%9C%CE%91%202020.pdf" type="application/pdf; length=193289" title="Προκήρυξη ΑΛΜΑ 2020.pdf" target="_blank">Προκήρυξη ΑΛΜΑ 2020</a></span> </div> <div class="field__item"> <span class="file file--mime-application-vnd-openxmlformats-officedocument-wordprocessingml-document file--x-office-document"> <a href="https://www.di.uoa.gr/sites/default/files/documents/Aitisi-ALMA%202020.docx" type="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document; length=73939" title="Aitisi-ALMA 2020.docx" target="_blank">Αίτηση Συμμετοχής 2020</a></span> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="layout layout--onecol"> <div class="layout__region layout__region--content"> <div class="clearfix block block-layout-builder block-extra-field-blocknodenewslinks"> <div class="content"> </div> </div> </div> </div> Wed, 24 Jun 2020 14:39:33 +0000 stellitsa 714 at https://www.di.uoa.gr Παράταση Προθεσμίας Προκήρυξης εισαγωγής φοιτητών Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων https://www.di.uoa.gr/announcements/710 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Παράταση Προθεσμίας Προκήρυξης εισαγωγής φοιτητών Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/14" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">stellitsa</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Wed, 06/24/2020 - 16:16</span> <div class="layout layout--twocol"> <div class="layout__region layout__region--first"> <div class="clearfix block block-ctools-block block-entity-fieldnodecreated"> <div class="content"> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">24/06/2020</span> </div> </div> <div class="clearfix block block-layout-builder block-field-blocknodenewsbody"> <div class="content"> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Στo πλαίσιo του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη <strong>Διοίκηση και την Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων</strong>, που συνδιοργανώνουν τα Τμήματα Πληροφορικής &amp; Τηλεπικοινωνιών και Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, <strong>καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21</strong>.</p> <p><strong>H περίοδος υποβολής των αιτήσεων εκτείνεται από 06/06/2020 έως και 05/07/2020</strong>. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει έως 30/07/2020.</p> <p>Οι αιτήσεις και όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται (από 06/06/2020 έως 05/07/2020) ηλεκτρονικά στη διεύθυνση <a href="http://pgs.di.uoa.gr/outer/index.php" target="_blank">http://pgs.di.uoa.gr/outer/index.php</a></p> </div> </div> </div> </div> <div class="layout__region layout__region--second"> <div class="clearfix block block-layout-builder block-field-blocknodenewsfield-news-category"> <div class="content"> <div class="field field--name-field-news-category field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Κατηγορία</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/61" hreflang="el">Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών</a></div> </div> </div> </div> </div> <div class="clearfix block block-ctools-block block-entity-fieldnodefield-related-files"> <div class="content"> <div class="field field--name-field-related-files field--type-file field--label-above"> <div class="field__label">Σχετικά Έντυπα</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"> <span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf"> <a href="https://www.di.uoa.gr/sites/default/files/2020-06/ODT%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%9A%CE%97%CE%A1%CE%A5%CE%9E%CE%97%202020-21.pdf" type="application/pdf; length=194106" title="ODT ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2020-21.pdf" target="_blank">Προκήρυξη Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων</a></span> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="layout layout--onecol"> <div class="layout__region layout__region--content"> <div class="clearfix block block-layout-builder block-extra-field-blocknodenewslinks"> <div class="content"> </div> </div> </div> </div> Wed, 24 Jun 2020 13:16:03 +0000 stellitsa 710 at https://www.di.uoa.gr ΔΠΜΣ Διαστημικές Τεχνολογίες, Εφαρμογές και Υπηρεσίες (Space Technologies, Applications and seRvices- STAR) Παράταση Προθεσμίας Προκήρυξης εισαγωγής φοιτητών 2020-21 https://www.di.uoa.gr/announcements/725 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">ΔΠΜΣ Διαστημικές Τεχνολογίες, Εφαρμογές και Υπηρεσίες (Space Technologies, Applications and seRvices- STAR) Παράταση Προθεσμίας Προκήρυξης εισαγωγής φοιτητών 2020-21</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/14" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">stellitsa</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Wed, 06/24/2020 - 13:30</span> <div class="layout layout--twocol"> <div class="layout__region layout__region--first"> <div class="clearfix block block-ctools-block block-entity-fieldnodecreated"> <div class="content"> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">24/06/2020</span> </div> </div> <div class="clearfix block block-layout-builder block-field-blocknodenewsbody"> <div class="content"> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 500px;"> <tbody> <tr> <th scope="row">Προθεσμία Αιτήσεων</th> <td>9 Ιουνίου 2020 – 5 Ιουλίου 2020</td> </tr> <tr> <th scope="row">Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων</th> <td>17 Ιουλίου 2020</td> </tr> <tr> <th scope="row">Έναρξη Μαθημάτων</th> <td>1 Οκτωβρίου 2020</td> </tr> </tbody> </table> <p>Οι αιτήσεις και όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται από 9/6/20 έως 5/7/20 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση <a href="https://pgs.di.uoa.gr/outer/index.php" target="_blank">https://pgs.di.uoa.gr/outer/index.php</a></p> </div> </div> </div> </div> <div class="layout__region layout__region--second"> <div class="clearfix block block-layout-builder block-field-blocknodenewsfield-news-category"> <div class="content"> <div class="field field--name-field-news-category field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Κατηγορία</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/61" hreflang="el">Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών</a></div> </div> </div> </div> </div> <div class="clearfix block block-ctools-block block-entity-fieldnodefield-related-files"> <div class="content"> <div class="field field--name-field-related-files field--type-file field--label-above"> <div class="field__label">Σχετικά Έντυπα</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"> <span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf"> <a href="https://www.di.uoa.gr/sites/default/files/documents/grad/STAR_Prokiriksi_6_2020.pdf" type="application/pdf; length=265137" title="STAR_Prokiriksi_6_2020.pdf" target="_blank">Προκήρυξη STAR 2020</a></span> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="layout layout--onecol"> <div class="layout__region layout__region--content"> <div class="clearfix block block-layout-builder block-extra-field-blocknodenewslinks"> <div class="content"> </div> </div> </div> </div> Wed, 24 Jun 2020 10:30:57 +0000 stellitsa 725 at https://www.di.uoa.gr Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας του ΠΜΣ "Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία" - Νάστος Ιωάννης https://www.di.uoa.gr/announcements/734 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας του ΠΜΣ &quot;Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία&quot; - Νάστος Ιωάννης</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/14" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">stellitsa</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Mon, 06/22/2020 - 11:09</span> <div class="layout layout--twocol"> <div class="layout__region layout__region--first"> <div class="clearfix block block-ctools-block block-entity-fieldnodecreated"> <div class="content"> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">22/06/2020</span> </div> </div> <div class="clearfix block block-layout-builder block-field-blocknodenewsbody"> <div class="content"> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p wrap="">Την <strong>Τρίτη 23 Ιουνίου 2020 και ώρα 11:00</strong> θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του μεταπτυχιακού φοιτητή του ΠΜΣ "Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία" Ιωάννη Β. Νάστου μέσω τηλεδιάσκεψης, σύνδεσμος:<br /> <a href="https://zoom.us/j/6404697374?pwd=N0dSRTJpY2hBQUpzRlJpTGNCVTYrZz09">https://zoom.us/j/6404697374?pwd=N0dSRTJpY2hBQUpzRlJpTGNCVTYrZz09</a>.</p> <p wrap=""><br /> Τίτλος διπλωματικής: <strong>Ένα διαδικτυακό εργαλείο για την δημιουργία λειτουργικών νανοσωματιδίων.</strong><br /> <br /> <br /> <strong>Εξεταστική Επιτροπή:</strong><br /> Καθ. Ιωάννης Κανδαράκης, Καθηγήτής, Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής,<br /> Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής<br /> Καθ. Νεκτάριος Καλύβας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών<br /> Βιοϊατρικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής<br /> Καθ. Γεώργιος Λούντος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής,<br /> Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής</p> </div> </div> </div> </div> <div class="layout__region layout__region--second"> <div class="clearfix block block-layout-builder block-field-blocknodenewsfield-news-category"> <div class="content"> <div class="field field--name-field-news-category field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Κατηγορία</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/57" hreflang="el">Μεταπτυχιακά</a></div> </div> </div> </div> </div> <div class="clearfix block block-ctools-block block-entity-fieldnodefield-related-files"> <div class="content"> <div class="field field--name-field-related-files field--type-file field--label-above"> <div class="field__label">Σχετικά Έντυπα</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"> <span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf"> <a href="https://www.di.uoa.gr/sites/default/files/2020-06/Nastos_Ioannis.pdf" type="application/pdf; length=165769" title="Nastos_Ioannis.pdf" target="_blank">Περίληψη </a></span> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="layout layout--onecol"> <div class="layout__region layout__region--content"> <div class="clearfix block block-layout-builder block-extra-field-blocknodenewslinks"> <div class="content"> </div> </div> </div> </div> Mon, 22 Jun 2020 08:09:36 +0000 stellitsa 734 at https://www.di.uoa.gr Παράταση προκήρυξης εισαγωγής φοιτητών ΔΠΜΣ "Data Science and Information Technologies" https://www.di.uoa.gr/announcements/713 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Παράταση προκήρυξης εισαγωγής φοιτητών ΔΠΜΣ &quot;Data Science and Information Technologies&quot;</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/14" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">stellitsa</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Mon, 06/22/2020 - 10:48</span> <div class="layout layout--twocol"> <div class="layout__region layout__region--first"> <div class="clearfix block block-ctools-block block-entity-fieldnodecreated"> <div class="content"> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">22/06/2020</span> </div> </div> <div class="clearfix block block-layout-builder block-field-blocknodenewsbody"> <div class="content"> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>2nd Call for applications for the academic year 2020-2021 </p> <p><strong>Deadline extension to Sunday July 5th, 2020</strong></p> <p>For further information: <a href="http://dsit.di.uoa.gr" target="_blank">http://dsit.di.uoa.gr/.</a></p> </div> </div> </div> </div> <div class="layout__region layout__region--second"> <div class="clearfix block block-layout-builder block-field-blocknodenewsfield-news-category"> <div class="content"> <div class="field field--name-field-news-category field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Κατηγορία</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/61" hreflang="el">Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών</a></div> </div> </div> </div> </div> <div class="clearfix block block-ctools-block block-entity-fieldnodefield-related-files"> <div class="content"> <div class="field field--name-field-related-files field--type-file field--label-above"> <div class="field__label">Σχετικά Έντυπα</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"> <span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf"> <a href="https://www.di.uoa.gr/sites/default/files/documents/DSITcall-2020.pdf" type="application/pdf; length=86807" title="DSITcall-2020.pdf" target="_blank">DSIT Call-Προκήρυξη 2020, Παράταση</a></span> </div> <div class="field__item"> <span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf"> <a href="https://www.di.uoa.gr/sites/default/files/documents/DSIT_ApplicationForm2020.pdf" type="application/pdf; length=173307" title="DSIT_ApplicationForm2020.pdf" target="_blank">DSIT Application Form - Αίτηση 2020</a></span> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="layout layout--onecol"> <div class="layout__region layout__region--content"> <div class="clearfix block block-layout-builder block-extra-field-blocknodenewslinks"> <div class="content"> </div> </div> </div> </div> Mon, 22 Jun 2020 07:48:50 +0000 stellitsa 713 at https://www.di.uoa.gr Εθελοντική Επιδημιολογική Μελέτη του ΕΚΠΑ ως προς την παρουσία αντισωμάτων έναντι του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2 https://www.di.uoa.gr/announcements/733 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Εθελοντική Επιδημιολογική Μελέτη του ΕΚΠΑ ως προς την παρουσία αντισωμάτων έναντι του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/14" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">stellitsa</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Thu, 06/18/2020 - 18:02</span> <div class="layout layout--twocol"> <div class="layout__region layout__region--first"> <div class="clearfix block block-ctools-block block-entity-fieldnodecreated"> <div class="content"> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">18/06/2020</span> </div> </div> <div class="clearfix block block-layout-builder block-field-blocknodenewsbody"> <div class="content"> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Σας ενημερώνουμε ότι οι αιμοληψίες για τη μελέτη του Πανεπιστημίου μας ως προς την ύπαρξη αντισωμάτων έναντι του νέου κορωνοϊού, ξεκινούν τη Δευτέρα 22/6/2020.</p> <p>Οι αιμοληψίες θα γίνουν σε διαφορετικά σημεία του ΕΚΠΑ (Πανεπιστημιούπολη, Προπύλαια, Ιατρική Σχολή και ΑΚΙΣΑ στο Αττικό Νοσοκομείο) με προκαθορισμένη ημέρα και ώρα, η οποία θα επιλεγεί από τους συμμετέχοντες μέσω ειδικής πλατφόρμας.</p> <p>Οι αιτήσεις συμμετοχής των εθελοντών θα παραμείνουν ανοιχτές<strong> έως την Κυριακή 21/06/2020 και ώρα 24:00.</strong></p> <p>Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν και δεν το έχουν δηλώσει έως σήμερα, δύνανται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους έως την ως άνω ημερομηνία <a moz-do-not-send="true" target="_blank" title="Αυτή η εξωτερική σύνδεση θα ανοίξει σε ένα νέο&#10; παράθυρο">στο σύνδεσμο:</a><a href="https://antisomata.cce.uoa.gr/session/register" moz-do-not-send="true" target="_blank"> https://antisomata.cce.uoa.gr/session/register</a></p> <p> </p> <p>Θάνος Δημόπουλος</p> <p>Πρύτανης ΕΚΠΑ</p> </div> </div> </div> </div> <div class="layout__region layout__region--second"> <div class="clearfix block block-layout-builder block-field-blocknodenewsfield-news-category"> <div class="content"> <div class="field field--name-field-news-category field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Κατηγορία</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/171" hreflang="el">Γενικά</a></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="layout layout--onecol"> <div class="layout__region layout__region--content"> <div class="clearfix block block-layout-builder block-extra-field-blocknodenewslinks"> <div class="content"> </div> </div> </div> </div> Thu, 18 Jun 2020 15:02:04 +0000 stellitsa 733 at https://www.di.uoa.gr Παράταση περιόδου διανομής συγγραμμάτων Εαρινού εξαμήνου 2019 - 2020 https://www.di.uoa.gr/announcements/732 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Παράταση περιόδου διανομής συγγραμμάτων Εαρινού εξαμήνου 2019 - 2020</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/14" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">stellitsa</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Wed, 06/17/2020 - 11:27</span> <div class="layout layout--twocol"> <div class="layout__region layout__region--first"> <div class="clearfix block block-ctools-block block-entity-fieldnodecreated"> <div class="content"> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">17/06/2020</span> </div> </div> <div class="clearfix block block-layout-builder block-field-blocknodenewsbody"> <div class="content"> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Στο σύνδεσμο: <a href="https://eudoxus.gr/files/Paratasi_dianomis_earinou_2019-20_enimerosi_gia_sygkentrwtikes_listes.pdf" target="_blank">https://eudoxus.gr/files/Paratasi_dianomis_earinou_2019-20_enimerosi_gia_sygkentrwtikes_listes.pdf</a> θα βρείτε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την παράταση της περιόδου διανομής συγγραμμάτων για τους φοιτητές.</p> <p>Η κατ'οίκον παράδοση των δηλωθέντων συγγραμμάτων από τους εκδοτικούς οίκους θα ολοκληρωθεί την <strong>Κυριακή 21 Ιουνίου 2020.</strong></p> <p>Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (<a href="http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx" target="_blank">http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx</a>).</p> </div> </div> </div> </div> <div class="layout__region layout__region--second"> <div class="clearfix block block-layout-builder block-field-blocknodenewsfield-news-category"> <div class="content"> <div class="field field--name-field-news-category field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Κατηγορία</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/56" hreflang="el">Προπτυχιακά</a></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="layout layout--onecol"> <div class="layout__region layout__region--content"> <div class="clearfix block block-layout-builder block-extra-field-blocknodenewslinks"> <div class="content"> </div> </div> </div> </div> Wed, 17 Jun 2020 08:27:01 +0000 stellitsa 732 at https://www.di.uoa.gr