ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022)

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9-10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ
(Αμφιθέατρο)
ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α' ΕΤΟΥΣ
(Αίθουσα Α1)
ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ
(Αμφιθέατρο)
ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ
(Αμφιθέατρο)
ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α' ΕΤΟΥΣ
(Αίθουσα Α1)
10-11
11-12 ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
(Αμφιθέατρο)
ΕΛΣ/1
(Εργαστήριο Λογικής Σχεδίασης)
ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
(Αμφιθέατρο)
ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ
(Αμφιθέατρο)
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ
Φροντιστήριο, Τμήμα περιττών ΑΜ
(Αμφιθέατρο)
12-13
ΕΛΣ/2
(Εργαστήριο Λογικής Σχεδίασης)
13-14 ΕΕΠ/1
(Εργαστήριο PCs)
ΦΔΜ/1
(Αίθουσα Α2)
ΕΛΣ/5
(Εργαστήριο Λογικής Σχεδίασης)
ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ
(Αμφιθέατρο)
ΦΔΜ/2
(Αίθουσα Α2)
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ
Φροντιστήριο, Τμήμα αρτίων ΑΜ
(Αμφιθέατρο)
ΕΕΠ/6
(Εργαστήριο PCs)
14-15

15-16 ΕΕΠ/2
(Εργαστήριο PCs)
ΦΔΜ/3
(Αίθουσα Α2)
ΕΛΣ/3
(Εργαστήριο Λογικής Σχεδίασης)
ΕΕΠ/4
(Εργαστήριο PCs)
ΦΔΜ/0
(Αίθουσα Α1)
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
(Αμφιθέατρο)
ΕΕΠ/7
(Εργαστήριο PCs)
16-17
ΕΛΣ/4
(Εργαστήριο Λογικής Σχεδίασης)
17-18 ΕΕΠ/3
(Εργαστήριο PCs)

ΕΕΠ/5
(Εργαστήριο PCs)
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ
(Αμφιθέατρο)
ΕΕΠ/8
(Εργαστήριο PCs)
18-19

1. Τα μαθήματα αρχίζουν τη Δευτέρα 11/10/2021, ώρα 9:00.
2. Ο συμβολισμός ΦΔΜ/Ν αναφέρεται στο Τμήμα Ν για το "Φροντιστήριο Διακριτών Μαθηματικών". Στο Τμήμα Ν ( = 0, 1, 2, 3) ανήκουν οι φοιτητές για τους οποίους το υπόλοιπο της διαίρεσης του Α.Μ. τους με το 4 ισούται με το Ν. Οι συμβολισμοί ΕΕΠ/Χ και ΕΛΣ/Χ αναφέρονται στο Τμήμα Χ για το "Εργαστήριο Εισαγωγής στον Προγραμματισμό" και "Εργαστήριο Λογικής Σχεδίασης", αντίστοιχα. Ο τρόπος κατανομής των φοιτητών στα εργαστήρια της Εισαγωγής στον Προγραμματισμό και της Λογικής Σχεδίασης, καθώς και οι ημερομηνίες έναρξης όλων των φροντιστηρίων και των εργαστηρίων θα ανακοινωθούν στα αντίστοιχα μαθήματα.