Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Εξάμηνο:
7ο
Τύπος Μαθήματος:
Προαιρετικό (ΠΜ)
Κατεύθυνση:
CS (Computer Science)
Κωδικός:
ΥΣ17
ECTS:
4
Διδακτικές Ώρες
Ώρες Θεωρίας:
3
Ώρες Φροντιστηρίου:
-
Ώρες Εργαστηρίου:
-
Μάθημα στις Ειδικεύσεις
Θεμελιώσεις Πληροφορικής (S1):
-
Διαχείριση Δεδομένων και Γνώσης (S2):
-
Λογισμικό (S3):
-
Υλικό και Αρχιτεκτονική (S4):
-
Επικοινωνίες και Δικτύωση (S5):
-
Επεξεργασία Σήματος και Πληροφορίας (S6):
-
Σχετικά Μαθήματα
Σύντομη περιγραφή Μαθήματος

Εισαγωγή σε ορισμούς και έννοιες της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Ψηφιακού Μετασχηματισμού Διακυβέρνησης. Μελέτη θεμάτων για Ηλεκτρονική Δημοκρατία, Ηλεκτρονική Διαβούλευση, Ηλεκτρονική Συμμετοχή. Ανάλυση Ψηφιακών Υπηρεσιών σε Επίπεδα. Τομείς και Στάδια Υλοποίησης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Ενιαία Ψηφιακή Αγορά. Πληροφοριακά Συστήματα στο πλαίσιο του Ευρώπη 2020. Νέες τεχνολογίες ανάπτυξης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Λογισμικό και Υλικό έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Διαχείριση έργων ανάπτυξης επιχειρησιακών εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Μελέτες Περίπτωσης σε Ελλάδα και Ευρώπη. Βέλτιστες Πρακτικές. Ψηφιακές Πόλεις. Εργαλεία και τεχνικές ανάπτυξης Διαδικτύου για παροχή ψηφιακών υπηρεσιών. Επιχειρηματική Ευφυία και Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων. Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Επιχειρησιακή Αναδιοργάνωση. Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα.

Βιβλιογραφία

Σημειώσεις και Διαφάνειες στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Πολίτες και Επιχειρήσεις, ISBN: 978-960-9264-54-9, Λαζακίδου, ISBN: 978-960-9264-54-9

Ψηφιακές Επιχειρήσεις και Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Στρατηγική, Υλοποίηση και Εφαρμογή, 6η έκδοση, D. Chaffey, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN: 978-960-461-671-8

Διοίκηση Έργων: Η Διαδικασία Διοίκησης, 7η έκδοση, Larson, Gray, εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN: 978-960-461-892-7

Καινοτομία, Στρατηγική Ανάπτυξη και Πληροφοριακά Συστήματα, Γ. Δουκίδης, εκδόσεις Σιδέρης, ISBN: 978-960-08-0528-4