Ιστορία της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών

Εξάμηνο:
8ο
Τύπος Μαθήματος:
Προαιρετικό (ΠΜ)
Κατεύθυνση:
CS (Computer Science), CΕT (Computer Engineering and Telecoms)
Κωδικός:
ΥΣ20
ECTS:
4
Διδακτικές Ώρες
Ώρες Θεωρίας:
3
Ώρες Φροντιστηρίου:
-
Ώρες Εργαστηρίου:
-
Μάθημα στις Ειδικεύσεις
Θεμελιώσεις Πληροφορικής (S1):
-
Διαχείριση Δεδομένων και Γνώσης (S2):
-
Λογισμικό (S3):
-
Υλικό και Αρχιτεκτονική (S4):
-
Επικοινωνίες και Δικτύωση (S5):
-
Επεξεργασία Σήματος και Πληροφορίας (S6):
-
Σχετικά Μαθήματα
Σύντομη περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα εισαγωγής στην ιστορία ενός επιστημονικού και τεχνολογικού πεδίου που διαδραματίζει κομβικό ρόλο στην διαμόρφωση του συνόλου της σύγχρονης επιστήμης και τεχνολογίας, το οποίο είναι γνωστό ως Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την Ιστορία της Υπολογιστικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, την Ιστορία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας της Τηλεπικοινωνίας (και γενικότερα της Επικοινωνίας), την Ιστορία του Αυτοματισμού, την Ιστορία της Ηλεκτρονικής.

Βιβλιογραφία

  • Αριστοτέλης Τύμπας, Αναλογική Εργασία, Ψηφιακό Κεφάλαιο: Ιστορία των Τεχνολογιών Υπολογισμού και Αυτοματισμού στην Ενέργεια και την Επικοινωνία (Εκδόσεις Angelus Novus 2018)
  • Πατρίκ Φλισί, Η Ιστορία της Σύγχρονης Επικοινωνίας (Κάτοπτρο 2004)
  • Eπιπλέον κείμενα και οπτικοακουστικό υλικό