Συστήματα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών

Εξάμηνο:
7ο
Τύπος Μαθήματος:
Προαιρετικό (ΠΜ)
Κατεύθυνση:
CΕT (Computer Engineering and Telecoms)
Κωδικός:
ΕΠ18
ECTS:
6
Διδακτικές Ώρες
Ώρες Θεωρίας:
3
Ώρες Φροντιστηρίου:
1
Ώρες Εργαστηρίου:
-
Μάθημα στις Ειδικεύσεις
Θεμελιώσεις Πληροφορικής (S1):
-
Διαχείριση Δεδομένων και Γνώσης (S2):
-
Λογισμικό (S3):
-
Υλικό και Αρχιτεκτονική (S4):
-
Επικοινωνίες και Δικτύωση (S5):
B Βασικό
Επεξεργασία Σήματος και Πληροφορίας (S6):
-
Σχετικά Μαθήματα
Σύντομη περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα έχει οργανωθεί σε δύο κύριες ενότητες: α) γενικές αρχές ασύρματων και κυψελωτών συστημάτων και β) σύντομη περιγραφή σύγχρονων συστημάτων κυψελωτών επικοινωνιών (με έμφαση στα συστήματα GSM, UMTS, LTE). Οι εργαστηριακές ασκήσεις γίνονται στο τελευταίο μέρος του μαθήματος και περιλαμβάνουν σύντομες παρουσιάσεις σε θέματα σχετικά με την ύλη που διδάσκεται.

Βιβλιογραφία

Βασικό σύγγραμμα (Εύδοξος)

  • Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών, 2η έκδοση, Μ.Ε. Θεολόγου, Εκδόσεις Τζιόλας

Επικουρική βιβλιογραφία

  • Ασύρματες Επικοινωνίες, Τ. Rappaport, Εκδόσεις Γκιούρδας.