Εργαστήριο Δικτύων Επικοινωνιών Ι

Εξάμηνο:
4ο, 5ο
Τύπος Μαθήματος:
Αυτοτελές Προαιρετικό Εργαστήριο (ΕΡ)
Κατεύθυνση:
-
Κωδικός:
Κ16ε
ECTS:
2
Διδακτικές Ώρες
Ώρες Θεωρίας:
-
Ώρες Φροντιστηρίου:
-
Ώρες Εργαστηρίου:
2
Ειδικεύσεις
Θεμελιώσεις Πληροφορικής (Ε1):
-
Διαχείριση Δεδομένων και Γνώσης (Ε2):
-
Λογισμικό (Ε3):
-
Υλικό και Αρχιτεκτονική (Ε4):
-
Επικοινωνίες και Δικτύωση (Ε5):
-
Επεξεργασία Σήματος και Πληροφορίας (Ε6):
-
Σχετικά Μαθήματα
Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα καλύπτει ένα μεγάλο μέρος των θεμάτων που αφορούν την στοίβα πρωτοκόλλων TCP/IP του Διαδικτύου όπως:
Κατασκευή καλωδίων Ethernet – Οργάνωση, παραμετροποίηση και έλεγχος συνδεσιμότητας ενός τοπικού δικτύου υπολογιστών – Χρήση του εργαλείου Wireshark για την καταγραφή της κίνησης δεδομένων (φίλτρα παρακολούθησης κι εμφάνισης) – Απομακρυσμένη πρόσβαση σε Η/Υ (Remote Desktop, Telnet) – ARP πρωτόκολλο – ΙΡ, MAC διευθύνσεις – Χρήση εντολών ping, netstat – Στατική δρομολόγηση – Λειτουργία Η/Υ ως δρομολογητής – Παραμετροποίηση Cisco δρομολογητών – Εφαρμογή πινάκων δρομολόγησης – Λειτουργία πρωτοκόλλων δρομολόγησης RIP, OSPF – Λειτουργία TCP, UDP – Λειτουργία πρωτοκόλλων DHCP, ΝΑΤ.

Βιβλιογραφία

Βασικό σύγγραμμα: Σημειώσεις Εργαστήριο Δικτύων, Επιμέλεια Υλικού: Νάσος Βάιος (Εκτύπωση από Τυπογραφική μονάδα του Ε.Κ.Π.Α.).
Βοηθητικό υλικό ανεβασμένο στο eclass.