Πληροφορίες και Ανακοινώσεις σχετικά με τις Μετεγγραφές των φοιτητών του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 2016-17

Η προθεσμία για τις ηλεκτρονικές αιτήσεις στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΘ www.minedu.gov.gr είναι από Τετάρτη 12/10/16 έως Τετάρτη 19/10/16.