Πληροφορίες και Ανακοινώσεις σχετικά με τις Μετεγγραφές των φοιτητών του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Καλούνται οι δικαιούχοι μετεγγραφής στο Τμήμα μας για το ακαδ. έτος 2017-18 να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτούμενου εκπροσώπου τους στη Γραμματεία προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που έχουν δεσμευτεί με την αίτηση τους να υποβάλλουν από Τετάρτη 8/11/17 έως και Τετάρτη 22/11/2017