Πληροφορίες και Ανακοινώσεις σχετικά με τις Μετεγγραφές των φοιτητών του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μετεγγραφής υποβάλλονται, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, www.minedu.gov.gr  στην ειδική εφαρμογή μετεγγραφών, από την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018 έως και την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018