Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ιδρύθηκε το 1989 και περιλαμβάνεται στα Τμήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΕΚΠΑ. Στα είκοσι και πλέον χρόνια από την ίδρυση του, παρουσιάζει συνεχή ανοδική πορεία σε όλους τους τομείς. Στις προτιμήσεις των υποψηφίων φοιτητών, στο πρόγραμμα σπουδών και στις εκπαιδευτικές μεθόδους διδασκαλίας, στις ερευνητικές δραστηριότητες και τις πολλαπλές διεθνείς διακρίσεις, στον εμπλουτισμό των μεταπτυχιακών προγραμμάτων και στην εκπόνηση διδακτορικών διατριβών. Οι επιτυχίες του Τμήματος και η κατάταξη του στα 100 καλύτερα διεθνώς οφείλονται στο έμψυχο δυναμικό του (47 μέλη ΔΕΠ).

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος απονέμει δύο τίτλους σπουδών:

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε:

  1. Υπολογιστική Επιστήμη
  2. Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα
  3. Τεχνολογία Συστημάτων Υπολογιστών
  4. Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα
  5. Επεξεργασία Σήματος για Επικοινωνίες και Πολυμέσα
  6. Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (για επαγγελματίες)
 • Διδακτορικό Δίπλωμα

Οι τρέχουσες ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος εστιάζουν στις εξής θεματικές ενότητες: Αλγόριθμοι, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Βάσεις Δεδομένων, Γλώσσες Προγραμματισμού, Γραφικά, Δίκτυα Επικοινωνιών, Επεξεργασία Σήματος & Εικόνας, Επικοινωνία Ανθρώπου-Μηχανής, Υλικό Υπολογιστών κ.α.

(+) περισσότερα

Ερευνητικό έργο που έχει αναπτυχθεί στο Τμήμα:

Έρευνα

Βίντεο παρουσίασης του Τμήματος

dit_doc

Ντοκιμαντέρ  | 2011 | Έγχρ. | Διάρκεια: 39’

Ένα ντοκιμαντέρ-παρουσίαση για το Τμήμα, όπου τα μέλη ΔΕΠ μιλούν για τα θετικά χαρακτηριστικά του Τμήματος, το Πρόγραμμα Σπουδών, την έρευνα που διεξάγεται στο Τμήμα και τις επαγγελματικές προοπτικές των φοιτητών του.

Σενάριο-Σκηνοθεσία:  Ιωάννα Μαυρίκα, Αλέξανδρος Χαντζής

Γρήγορη Πρόσβαση