Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ιδρύθηκε το 1989 και περιλαμβάνεται στα Τμήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΕΚΠΑ. Το Τμήμα αρχικά στελεχώθηκε από εκπαιδευτικό δυναμικό προερχόμενο από τα Τμήματα Μαθηματικών και Φυσικής του ΕΚΠΑ και έκτοτε παρουσίασε μία ανοδική πορεία, επικεντρωμένη στις επιστήμες της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, που οδήγησε στην κατάταξή του μεταξύ των καλυτέρων 100 Τμημάτων στον κόσμο. Σε αυτό συνέβαλλαν η προσήλωση του Τμήματος στην αριστεία, η στελέχωσή του από δυναμικό υψηλής στάθμης, οι πολλαπλές διεθνείς διακρίσεις, οι πλούσιες ερευνητικές δραστηριότητες και τα υψηλού επιπέδου προγράμματα σπουδών.

ΙΔΡΥΣΗ/ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2018-19

Κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών εισηγείται και προγραμματίζει την ίδρυση/επανίδρυση των εξής Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, τα οποία θα λειτουργήσουν από το προσεχές ακαδημαϊκό έτος 2018-19:

Προγράμματα  Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος

Έρευνα

Οι τρέχουσες ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος εστιάζουν στις εξής θεματικές ενότητες: Αλγόριθμοι, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Βάσεις Δεδομένων, Γλώσσες Προγραμματισμού, Γραφικά, Δίκτυα Επικοινωνιών, Επεξεργασία Σήματος & Εικόνας, Επικοινωνία Ανθρώπου-Μηχανής, Υλικό Υπολογιστών κ.α.

(+) περισσότερα

Ερευνητικό έργο που έχει αναπτυχθεί στο Τμήμα:

Διακρίσεις - Βραβεύσεις

Μέλη του Τμήματος έχουν λάβει σημαντικές διακρίσεις και βραβεία τα οποία παραθέτονται ανά κατηγορία

 

 

Γρήγορη Πρόσβαση

Γρήγορη Πρόσβαση