Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ιδρύθηκε το 1989 και περιλαμβάνεται στα Τμήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΕΚΠΑ. Στα είκοσι και πλέον χρόνια από την ίδρυση του, παρουσιάζει συνεχή ανοδική πορεία σε όλους τους τομείς. Στις προτιμήσεις των υποψηφίων φοιτητών, στο πρόγραμμα σπουδών και στις εκπαιδευτικές μεθόδους διδασκαλίας, στις ερευνητικές δραστηριότητες και τις πολλαπλές διεθνείς διακρίσεις, στον εμπλουτισμό των μεταπτυχιακών προγραμμάτων και στην εκπόνηση διδακτορικών διατριβών. Οι επιτυχίες του Τμήματος και η κατάταξη του στα 100 καλύτερα διεθνώς οφείλονται στο έμψυχο δυναμικό του (47 μέλη ΔΕΠ).
Μεταπτυχιακά

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος απονέμει δύο τίτλους σπουδών:

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε:

  1. Υπολογιστική Επιστήμη
  2. Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα
  3. Τεχνολογία Συστημάτων Υπολογιστών
  4. Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα
  5. Επεξεργασία Σήματος για Επικοινωνίες και Πολυμέσα
  6. Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (για επαγγελματίες)
 • Διδακτορικό Δίπλωμα

Οι τρέχουσες ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος εστιάζουν στις εξής θεματικές ενότητες: Αλγόριθμοι, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Βάσεις Δεδομένων, Γλώσσες Προγραμματισμού, Γραφικά, Δίκτυα Επικοινωνιών, Επεξεργασία Σήματος & Εικόνας, Επικοινωνία Ανθρώπου-Μηχανής, Υλικό Υπολογιστών κ.α.

(+) περισσότερα

Ερευνητικό έργο που έχει αναπτυχθεί στο Τμήμα:

Έρευνα

Στεγαστικό επίδομα

Xρήσιμες πληροφορίες

Γρήγορη Πρόσβαση