Όραμα και Αποστολή

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών φιλοδοξεί να είναι πόλος έλξης και αναφοράς ως προς την ποιότητα της εκπαίδευσης και την αριστεία στην έρευνα σε διεθνές επίπεδο. Το όραμά μας εδράζεται στους κοινούς στόχους και τις αμοιβαίες δεσμεύσεις μεταξύ του ακαδημαϊκού προσωπικού, των φοιτητών καθώς και των διοικητικών-τεχνικών στελεχών του Τμήματος:

 • Μεταξύ των αρίστων στην αναζήτηση, την αμερόληπτη μετάδοση, την επιστημονική και κοινωνική αξιοποίηση της γνώσης.
 • Μεταξύ των αρίστων στην έρευνα και τις διεθνείς συνεργασίες. 
 • Μεταξύ των πρωτοπόρων στην κοινωνική προσφορά σε επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς συναφείς με τα γνωστικά μας αντικείμενα

Στα πλαίσια αυτά αντιλαμβανόμαστε την αποστολή μας και προνοούμε ώστε:

 1. Oι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές μας:
  • Να αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να ενταχθούν και να συνεισφέρουν με τον καλύτερο τρόπο στο επιστημονικό-κοινωνικό-οικονομικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι που καθίσταται ολοένα και περισσότερο απαιτητικό.
  • Να συμμετέχουν με κριτικό πνεύμα στην πρόοδο της επιστήμης, στην εξέλιξη του Πανεπιστημίου και την ευημερία του κοινωνικού συνόλου υπό όρους ελευθερίας, αξιοκρατίας και σεβασμού των διαφορετικών απόψεων.
 2. Το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματός μας:
  • Να απολαμβάνει πλήρους ελευθερίας στην άσκηση, με αίσθημα ευθύνης, όλων των καθηκόντων του σε ένα Δημόσιο Πανεπιστήμιο που επιδιώκει να αυτοδιοικείται, να παραμένει ανοικτό στο διάλογο και τις ιδέες και να αισθάνεται την υποχρέωση για κοινωνική προσφορά και λογοδοσία.
  • Να αναπτύσσει διεθνείς συνεργασίες και να συμπρωταγωνιστεί σε ερευνητικά προγράμματα αιχμής ανατροφοδοτώντας το Τμήμα με πρόσθετες επιστημονικές γνώσεις, εμπειρίες και οικονομικούς πόρους.
  • Να καθοδηγεί διδακτορικές διατριβές και επιστημονικό έργο υψηλής προστιθέμενης επιστημονικής αξίας και να ωθεί τους νέους επιστήμονες στην κατεύθυνση της ευγενούς άμιλλας. 
  • Να εκτελεί τα διδακτικά του καθήκοντα με τον προσωπικό μόχθο που απαιτεί το λειτούργημα του δασκάλου τηρώντας την εκπαιδευτική πολιτική του Τμήματος και τις αρχές της αμεροληψίας και της επιβράβευσης των καλυτέρων.
 3. Τα διοικητικά και τεχνικά στελέχη του Τμήματός μας:
  • Να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα πλαίσια της νομιμότητας, της χρηστής διοίκησης και της εξυπηρέτησης όλων των μελών της κοινότητας του Τμήματος.
  • Να συμβάλλουν ουσιαστικά στην αποτελεσματική λειτουργία των συλλογικών οργάνων του Τμήματος
  • Να μεριμνούν για την εύρυθμη λειτουργία των τεχνολογικών υποδομών και των πληροφοριακών συστημάτων ώστε να εκτελείται απρόσκοπτα η εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία.

Η αποστολή μας θεμελιώνεται στον αμοιβαίο σεβασμό και στην εκτίμηση της συνεισφοράς ενός εκάστου στο κοινό όραμα.