CIVIS

Paragraph Section
2η πρόσκληση ακαδ.έτους 2020-21 για επιλογή εξερχόμενων φοιτητών για σπουδές στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ για φοίτηση στο εαρινό εξάμηνο 2020-21 στα Παν/μια μέλη της συμμαχίας Παν/μίων CIVIS

Tο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι ένα από τα 8 Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια που συναποτελούν ήδη το πανεπιστημιακό Δίκτυο συνεργασίας με την επωνυμία CIVIS-‘Πανεπιστήμιο Πολιτών της Ευρώπης’ στο πλαίσιο της δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “EUROPEAN UNIVERSITY” η οποία αποτελεί δράση του προγράμματος Erasmus+. Τα επτά άλλα Πανεπιστήμια είναι:  Το Πανεπιστήμιο Aix - Marseille (Aix-en-Provence and Marseille, Γαλλία), το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών, Université Libre de Bruxelles (Βρυξέλλες, Βέλγιο), το Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου, Universitatea din București (Βουκουρέστι, Ρουμανία), το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης, Universidad Autónoma de Madrid (Μαδρίτη, Ισπανία), το Sapienza Università di Roma (Ρώμη, Ιταλία), το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης, Stockholms Universitet (Στοκχόλμη, Σουηδία) και το Eberhard -Karls- Universität Tübingen (Γερμανία).

Πρωταρχικός στόχος των Παν/μίων CIVIS είναι η αύξηση της κινητικότητας φοιτητών μεταξύ των οκτώ Ιδρυμάτων, γι’ αυτό τα Παν/μια-μέλη του CIVIS συμφώνησαν να υπογράψουν διμερείς συμφωνίες μεταξύ τους για όλους τους (κοινούς) τομείς σπουδών και για όλους τους κύκλους σπουδών.

Στο πλαίσιο αυτό -και αφού έγινε αποτίμηση της δυνατότητας χορήγησης επιπλέον υποτροφιών Erasmus 2020-21, λόγω πολλών ακυρώσεων συμμετοχής  φοιτητών του χειμερινού εξαμήνου εξαιτίας του COVID-19- γίνεται η παρούσα δεύτερη προκήρυξη ERASMUS+ για το εαρινό εξάμηνο του 2021 για φοιτητές του ΕΚΠΑ οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να μεταβούν σε όλα τα συμμετέχοντα Παν/μια (εκτός του Παν/μίου της Στοκχόλμης του οποίου οι προθεσμίες έκλεισαν λόγω διαφορετικού ετήσιου ακαδημαϊκού ημερολογίου).  

Κάθε τμήμα μπορεί να επιλέξει 6 φοιτητές, ιδεωδώς ένα φοιτητή για κάθε ένα από τα 6 Πανεπιστήμια, εφόσον όλα έχουν αντίστοιχο τμήμα φοίτησης. Εάν κάποιο/α πανεπιστήμιο/α δεν έχει αντίστοιχο τμήμα, μπορούν να επιλεχθούν έως και 3 φοιτητές για ένα από τα άλλα συμμετέχοντα Πανεπιστήμια τα οποία διαθέτουν αντίστοιχο τμήμα (Σημείωση: το Escuela Politécnica Superior του UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID αναφέρει ότι διαθέτει 2 θέσεις ανά Πανεπιστήμιο μέλος του CIVIS συνολικά).

Στην ιστοσελίδα του CIVIS https://civis.eu/el/sxetika-me-to-civis/panepisthmia υπάρχει παραπομπή σε κάθε Πανεπιστήμιο όπου μπορούν να αναζητηθούν πληροφορίες για τις Σχολές και τα Τμήματά τους, τα προγράμματα σπουδών καθώς και τη γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων στο συγκεκριμένο Τμήμα (δηλ. αν είναι η γλώσσα της χώρας ή/και η αγγλική για εισερχόμενους φοιτητές Erasmus και το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσομάθειας). Επιπλέον, αναλυτικές πληροφορίες για τις προϋποθέσεις κάθε Ιδρύματος για την αποδοχή φοιτητών ERASMUS (θέσεις, κύκλο σπουδών, γλώσσα διδασκαλίας κ.α.) αναφέρονται στον πίνακα:  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1z1oqoqWXNyiuicDdLXTUaqamU3ujoWAmmQe9Pi6j4ls/edit#gid=0  

Πληροφορίες για την επικοινωνία με τους υπεύθυνους στα αντίστοιχα τμήματα των Ιδρυμάτων CIVIS στον πίνακα: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IZwVdIqRiS3eid6ZRYzwceTWtEwRKeMZkNTlGajW0Gg/edit#gid=1573560444

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής των φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ Σπουδές

Στη διαδικασία αιτήσεων και επιλογής μπορούν να συμμετάσχουν φοιτητές που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Προπτυχιακοί φοιτητές: α) πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον στο δεύτερο έτος σπουδών τη στιγμή που υποβάλλουν την αίτηση και β) να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον τόσα μαθήματα όσα αντιστοιχούν αριθμητικά σε ένα έτος σπουδών.
 • Μεταπτυχιακοί φοιτητές: να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το α' εξάμηνο των σπουδών τους στο ΠΜΣ στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι, επομένως να φοιτούν στο 3ο εξάμηνο του προγράμματος.
 • Για την επιλογή υποψηφίων διδακτόρων είναι απαραίτητη η αιτιολογημένη εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, στην οποία θα αναγράφεται το θέμα της διατριβής και θα βεβαιώνεται ότι το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει ο υποψήφιος στο εξωτερικό θα αποτελέσει μέρος της ερευνητικής του εργασίας για την εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής καθώς και ότι θα προσμετρηθεί στον συνολικό χρόνο των σπουδών του.
 • Οι φοιτητές που βρίσκονται στο τελευταίο έτος φοίτησης ή είναι επί πτυχίω, έχουν δικαίωμα συμμετοχής μόνο αν χρωστούν ικανό αριθμό μαθημάτων, τα οποία να αντιστοιχούν τουλάχιστον σε 30 Πιστωτικές μονάδες (ECTS credits), ώστε να έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα επιλογής μαθημάτων από το πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου υποδοχής και αντίστοιχα αναγνώρισής τους στο ΕΚΠΑ.
  Στο πλαίσιο της διασφάλισης της ποιότητας της κινητικότητας απαιτείται η καλή γνώση της επίσημης γλώσσας διδασκαλίας του Πανεπιστημίου υποδοχής (ή άλλης γλώσσας στην περίπτωση που το Πανεπιστήμιο χρησιμοποιεί άλλη γλώσσα διδασκαλίας για τους αλλοδαπούς φοιτητές του).  
 •  Για το λόγο αυτό το Ίδρυμά μας έχει ορίσει ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο γλωσσομάθειας, το επίπεδο Β2, σύμφωνα με την κλίμακα γλωσσομάθειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης.
  Η πιστοποίηση του επιπέδου γλωσσομάθειας γίνεται αποκλειστικά με την υποβολή των αντίστοιχων τίτλων. Οι τίτλοι που γίνονται δεκτοί είναι αυτοί τους οποίους αναγνωρίζει το ΑΣΕΠ. Για τους φοιτητές των ξενόγλωσσων τμημάτων που δεν κατέχουν τίτλο γλωσσομάθειας πρέπει να βεβαιώνεται από τον/την Πρόεδρο του Τμήματος η καλή γνώση της αντίστοιχης ξένης γλώσσας. Οι πτυχιούχοι των Τμημάτων ξένης γλώσσας και φιλολογίας δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν την βεβαίωση αυτή, εφόσον η γλώσσα στην οποία γίνονται τα μαθήματα στο Ίδρυμα υποδοχής είναι αυτή του πτυχίου τους.
 • Φοιτητές που έχουν ήδη μετακινηθεί με το πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές ή για πρακτική άσκηση είναι επιλέξιμοι να μετακινηθούν ξανά στο νέο πρόγραμμα Erasmus+, εφόσον το συνολικό διάστημα μετακίνησης δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες (συνυπολογίζεται το παλιό και το νέο διάστημα) ανά κύκλο σπουδών.

 

Διαδικασία επιλογής των φοιτητών                

 1. Ανάρτηση Προκήρυξης Τμήματος μέσω της οποίας θα ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές για τα συνεργαζόμενα 6 ιδρύματα (εφόσον έχουν αντίστοιχο τμήμα φοίτησης), την ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και τα κριτήρια επιλογής.
  Η Προκήρυξη του Τμήματος πρέπει να αναρτηθεί άμεσα στην ιστοσελίδα και στη Γραμματεία του Τμήματος και αντίγραφό της να σταλεί στο Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων-ΤΕΔΣ.
   
 2. Υποχρεωτικά κριτήρια επιλογής φοιτητών ERASMUS+
  Στη μοριοδότηση των φοιτητών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα υποχρεωτικά κριτήρια που ακολουθούν κατά σειρά βαρύτητας:
 • Προπτυχιακοί φοιτητές
 1. Μέσος όρος βαθμολογίας με βάση την αναλυτική βαθμολογία του φοιτητή μετά την τελευταία εξεταστική περίοδο έως τη στιγμή που κάνει αίτηση για μετακίνηση Erasmus.
 2. Επίπεδο γνώσης της γλώσσας διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο υποδοχής (τίτλος επιπέδου Β2 ή ανώτερου).
 • Μεταπτυχιακοί φοιτητές
 1. Βαθμός Πτυχίου
 2. Μέσος όρος βαθμολογίας με βάση την αναλυτική βαθμολογία του φοιτητή μετά την τελευταία εξεταστική περίοδο.
 3. Επίπεδο γνώσης της γλώσσας διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο υποδοχής (τίτλος επιπέδου Β2 ή ανώτερου).

Υποψήφιοι διδάκτορες

 1. Βαθμός Πτυχίου
 2. Βαθμός Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
 3. Επίπεδο γνώσης της γλώσσας διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο υποδοχής (τίτλος επιπέδου Β2 ή ανώτερου).

  Για την επιλογή υποψηφίων διδακτόρων είναι απαραίτητη η αιτιολογημένη εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, στην οποία θα αναγράφεται το θέμα της διατριβής και θα βεβαιώνεται ότι το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει ο υποψήφιος στο εξωτερικό θα αποτελέσει μέρος της ερευνητικής του εργασίας για την εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής καθώς και ότι θα προσμετρηθεί στον συνολικό χρόνο των σπουδών του.

Εκτός από τα παραπάνω υποχρεωτικά κριτήρια επιλογής, μπορούν να τεθούν επιπλέον κριτήρια ανά Τμήμα (π.χ. γνώση β' γλώσσας κ.α.), μετά από συνεννόηση και απόφαση των ακαδημαϊκών υπευθύνων CIVIS και των υπευθύνων ή -όπου υπάρχουν- των Επιτροπών Erasmus+.

Συνιστάται η συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής ERASMUS+ να προστεθεί στη διαδικασία και να μοριοδοτηθεί. Στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, αυτό έχει αντικατασταθεί από μία Αναφορά η οποία συνοδεύει την αίτηση του φοιτητή.

Για να ολοκληρωθεί η επιλογή όσο το δυνατόν πιο σωστά, δίκαια και με διαφάνεια, τα κριτήρια και η διαδικασία πρέπει οπωσδήποτε να αναγραφούν με σαφήνεια τόσο στην προκήρυξη όσο και στον πίνακα επιλογής φοιτητών.

 

Επιλογή φοιτητών ERASMUS+

 1. Η διαδικασία της τελικής επιλογής των φοιτητών γίνεται κεντρικά από κάθε Τμήμα, μετά από συνεργασία των ακαδημαϊκών υπευθύνων για το CIVIS και των υπευθύνων καθηγητών ή  των Επιτροπών Erasmus+ και την διοικητική υποστήριξη των  αρμοδίων υπαλλήλων σε κάθε Γραμματεία.
 2. Αφού εξεταστούν τα δικαιολογητικά που έχουν προσκομίσει, οι φοιτητές μοριοδοτούνται και καταγράφονται με σειρά κατάταξης σε ένα φύλλο excel για όλα τα Ιδρύματα υποδοχής (συνημμένο 1 «Συγκεντρωτικός Πίνακας Επιλογής-Μοριοδότησης φοιτητών Erasmus+ Σπουδές 2020-2021»). Στον πίνακα θα καταγραφούν και θα μοριοδοτηθούν όλοι οι φοιτητές που πληρούν τα κριτήρια επιλογής ακόμα και αν υπερβαίνουν τους 6 ώστε να υπάρχει δυνατότητα χορήγησης επιπλέον θέσεων φοιτητών -αν άλλα τμήματα δεν καλύψουν τον αριθμό.
 3. Προσοχή: Ο «Συγκεντρωτικός Πίνακας Επιλογής-Μοριοδότησης φοιτητών Erasmus+ Σπουδές 2020-2021» πρέπει να αποσταλεί από τις Γραμματείες των Τμημάτων στο ΤΕΔΣ ως συνημμένο αρχείο με email στο erasmusatuoa [dot] gr το αργότερο έως την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020.
 4. Η συμμετοχή των φοιτητών στο πρόγραμμα θα οριστικοποιηθεί αφού γίνει ο τελικός έλεγχος των συγκεντρωτικών πινάκων επιλογής από το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων. Αμέσως μετά θα ειδοποιηθούν οι Γραμματείες για να αναρτήσουν τους Πίνακες στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Η διαδικασία της ενημέρωσης των Πανεπιστημίων υποδοχής (nomination) θα γίνει από το ΤΕΔΣ.
  Οι επιλεχθέντες φοιτητές θα ενημερωθούν από το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων για την περαιτέρω διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν (ηλεκτρονική αίτηση, κατάθεση δικαιολογητικών) με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συμμετοχή των φοιτητών στο πρόγραμμα θα οριστικοποιηθεί αφού αποσταλεί από το ΤΕΔΣ «nomination» για κάθε φοιτητή προς τα Ιδρύματα υποδοχής και μόνο αν γίνουν αποδεκτοί από το αντίστοιχο τμήμα του Ιδρύματος υποδοχής.

Οι επιλεγέντες φοιτητές στη συνέχεια θα καταρτίσουν το πρόγραμμα σπουδών τους με τη βοήθεια των ακαδημαϊκών υπεύθυνων CIVIS οι οποίοι θα υπογράψουν τη Συμφωνία Μάθησης (Learning Agreement) ώστε να σταλεί στο Ίδρυμα υποδοχής και να εξασφαλιστεί η αναγνώριση των αναγραφόμενων σ’ αυτήν μαθημάτων. Η λοιπή διαδικασία, οι απαιτούμενες ενέργειες και όλες οι πληροφορίες αναφέρονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του ΤΕΔΣ για το πρόγραμμα ERASMUS+: http://www.interel.uoa.gr/erasmus/sm.html

Τέλος υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος ERASMUS+ η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι τρεις μήνες και η μηνιαία επιχορήγηση για κάθε χώρα υποδοχής έχει ως εξής:

Ποσό μηνιαίας επιχορήγησης
Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης ERASMUS+ των φοιτητών που θα μετακινηθούν για σπουδές στα Παν/μια του CIVIS για το έτος 2020-21 καθορίζεται ανάλογα με τη χώρα υποδοχής ως εξής:

Ομάδα Χώρα Ποσό μηνιαίας επιχορήγησης (€/μήνα)
Χώρες με μεσαίο κόστος διαβίωσης Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία 470
Χώρες με χαμηλότερο κόστος διαβίωσης Ρουμανία 420
Επιπλέον χρηματοδότηση προβλέπεται από το πρόγραμμα ERASMUS+ για τους Φοιτητές ΑΜΕΑ και τους φοιτητές από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.

 

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης

Οι φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών που ενδιαφέρονται να μετακινηθούν στα πλαίσια του προγράμματος, πρέπει να εγγραφούν στο e-class του μαθήματος «Πρόγραμμα Έρασμος (F118)» και να υποβάλλουν μία αίτηση σε ένα αρχείο zip (θα βρείτε την αίτηση στο eclass Πρόγραμμα Έρασμος (F118) »Έγγραφα »ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ » ERASMUS+ CIVIS Εαρινό εξάμηνο 2020-2021 ), το οποίο να συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα:

 1. Βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει προσωπικά στοιχεία, τηλέφωνο και email επικοινωνίας, έτος σπουδών, επιτυχώς εξετασμένα μαθήματα, συνολικό μέσο όρο μέχρι στιγμής και οτιδήποτε σχετικό πιστεύετε πως θα βοηθήσει στην επιλογή σας.
   
 2. Το Πανεπιστήμιο που επιθυμούν να μεταβούν. Αν κάποιος φοιτητής θέλει να κάνει αίτηση για πάνω από ένα Πανεπιστήμια, θα πρέπει να ορίσει και τη σειρά προτεραιότητας.
   
 3. Μια Αναφορά η οποία να περιλαμβάνει:
  1. Μια παράγραφο που να εξηγεί γιατί θέλετε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα και γιατί επιλέγετε τα Ιδρύματα για τα οποία κάνετε αίτηση
  2. ΚΡΙΣΙΜΟ: Για κάθε Ίδρυμα που κάνετε αίτηση, ένα προτεινόμενο σύνολο μαθημάτων που θα σας ενδιέφερε να παρακολουθήσετε τα οποία να καλύπτουν 30 ECTS (να δοθούν και οι κατάλληλοι σύνδεσμοι από τους οποίους αντλήσατε την πληροφορία). Πρέπει να προσέξετε τα δικαιολογητικά σας να καλύπτουν τις τυπικές προϋποθέσεις για τη γλώσσα διδασκαλίας τους. Η πρότασή σας αυτή είναι ενδεικτική κι όχι δεσμευτική για την δήλωση μαθημάτων στην περίπτωση που επιλεγείτε για την αντίστοιχη μετακίνηση.
    
 4. Αναλυτική βαθμολογία από τη Γραμματεία του τμήματος.
   
 5. Αντίγραφα πτυχίων ξένων γλωσσών.

Οι αιτήσεις μαζί με ΟΛΑ τα συνημμένα θα πρέπει να υποβληθούν μέσω e-class από
22 Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι 10 Οκτωβρίου 2020. Αιτήσεις χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά ΔΕΝ θα γίνουν δεκτές.  
          

Συνοπτικά, τα κριτήρια του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών για την επιλογή των φοιτητών είναι:

 • Βαθμολογία και αριθμός μαθημάτων.
 • Γνώση της γλώσσας διδασκαλίας του Ιδρύματος στο οποίο επιθυμούν να μετακινηθούν.
 • Εξάμηνο φοίτησης (προτεραιότητα έχουν οι φοιτητές του 2ου και 3ου έτους).
 • Επιτυχώς εξετασθέντα μαθήματα ανά εξάμηνο.
 • Σαφήνεια των προθέσεων μετακίνησης όπως αυτές περιγράφονται στη σχετική αναφορά. Η Αναφορά λαμβάνεται υπόψη αντί συνέντευξης.

 

Πληροφορίες

 • Την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, στις 18:00, θα γίνει εξ αποστάσεως συνάντηση με την κα Ιζαμπώ Καράλη (Υπεύθυνη ERASMUS για ακαδημαϊκά θέματα) προκειμένου να γίνει συζήτηση και να τεθούν ερωτήσεις κλπ σχετικά με τη μετακίνηση.  Η συνάντηση θα γίνει με χρήση της πλατφόρμας zoom. Για να μπορέσετε να συνδεθείτε πρέπει να έχετε γραφτεί στο μάθημα «Πρόγραμμα Έρασμος» (F118) της πλατφόρμας eclass.di.uoa.gr έως την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, 20:00. Στη συνέχεια, μέσω της πλατφόρμας, θα σας σταλεί email με το σύνδεσμο με τον οποίο θα συνδεθείτε στην συνάντηση.
 • Χρήσιμοι σύνδεσμοι σχετικοί με το πρόγραμμα:
 • Γραμματεία ERASMUS: κα Νάνσυ Κασιμάτη