Οδηγός Πρωτοετών: Τα πρώτα σου βήματα στο Τμήμα μας

Εγγραφές

Οι εγγραφές πρωτοετών πραγματοποιούνται σε χρονικό διάστημα που ορίζει το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Συνήθως πραγματοποιούνται κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 ανακοινώθηκε στις 18/9/19, ότι η εγγραφή των επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2019 στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί από Τετάρτη 18 έως και Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019.

Για την εγγραφή σας θα λειτουργήσει και φέτος το σύστημα της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής εγγραφής χωρίς την αναγκαιότητα κατάθεσης δικαιολογητικών και χωρίς να απαιτείται η μετάβαση σας στο Τμήμα μας. Με τον τρόπο αυτό δεν επιβαρύνεστε με το πρόσθετο κόστος της μετακίνησης για την εγγραφή σας καθώς και με την επιπλέον διαδικασία της συλλογής και αποστολής δικαιολογητικών.

Η διαδικασία εγγραφής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα πραγματοποιείται κατά το ανωτέρω διάστημα με αίτηση σας για το Τμήμα μας μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr, εισάγοντας τον ίδιο κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποιήσατε για την εισαγωγή σας στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Η εφαρμογή θα βρίσκεται σε λειτουργία από την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019, μετά τις 10:00 πμ. 

Το εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής εγγραφής βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr/Files/manual.pdf

Μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή, στην περίπτωση που έχετε εγγραφεί από προηγούμενο έτος σε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα δηλώσετε  τη Σχολή ή το Τμήμα στο οποίο είστε ήδη εγγεγραμμένοι και θα αιτηθείτε  ταυτόχρονα τη διαγραφή σας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας στο Τμήμα μας.

Η αίτηση εγγραφής σας μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας ενέχει χαρακτήρα Υπεύθυνης Δήλωσης. Μετά την είσοδο σας στην εφαρμογή θα κληθείτε να συμπληρώσετε τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής τους (ΑΜΚΑ), ο οποίος θα επιβεβαιώνεται μέσω διαλειτουργικότητας με το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!

Αν τα ατομικά στοιχεία που εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στην εφαρμογή στο  πλαίσιο με τίτλο  «Προσωπικά Στοιχεία Επιτυχόντα (Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ)», δεν συμφωνούν με τα στοιχεία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου, σας θα πρέπει να προβείτε στην άμεση διόρθωση και ενημέρωση των λανθασμένων στοιχείων στα συστήματα του Εθνικού Μητρώου ΑΜΚΑ, μέσω σχετικής αίτησης σε οποιοδήποτε ΚΕΠ.

Δεν θα προβείτε σε διορθώσεις για τα στοιχεία που εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στο πλαίσιο με τίτλο «Στοιχεία Πανελλαδικών Εξετάσεων».

Αφού ελέγξετε την ορθότητα των προβαλλόμενων τροποποιημένων στοιχείων, θα πρέπει να ολοκληρώσετε την ηλεκτρονική εγγραφή του εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

 

Ταυτοπροσωπία – Ταυτοποίηση στοιχείων

Θα πρέπει να προσέλθετε στη Γραμματεία του Τμήματος (σύμφωνα με σχετική μας ανακοίνωση) με:

 • Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής σας ταυτότητας ή του διαβατηρίου
 • Εκτυπωμένη αίτηση εγγραφής από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου
 • Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
 • Πιστοποιητικό γέννησης (για τους άντρες προκειμένου να συμπληρωθούν σωστά τα στοιχεία σας και να εκδοθεί πιστοποιητικό για στρατολογική χρήση)
 • Εκτύπωση του ΑΜΚΑ

Σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η αυτοπρόσωπη παρουσία σας στη Γραμματεία του Τμήματος, προκειμένου να γίνει η ταυτοποίησή σας θα πρέπει:

 • ν’ απευθυνθείτε στο ΚΕΠ του τόπου μόνιμης κατοικίας σας, υποβάλλοντας θεωρημένη (για τη γνησιότητα της υπογραφής) την εκτυπωμένη αίτηση εγγραφής μαζί με αντίγραφο της ταυτότητάς σας προκειμένου για την ταυτοποίηση των στοιχείων σας, τα οποία θα αποστείλετε ταχυδρομικά προς τη Γραμματεία του Τμήματος ώστε να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας
 • μαζί θα πρέπει να αποστείλετε και μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας

Η διαδικασία της ταυτοποίησής είναι υποχρεωτική προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας και να σας χορηγηθούν οι κωδικοί πρόσβασης στις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου μας.

 

Απόκτηση κωδικών και Υπηρεσίες Γραμματείας μέσω Web προκειμένου να

 • δηλώσετε τα μαθήματα που θα παρακολουθήσετε στα εξάμηνα
 • να υποβάλλετε αίτηση για φοιτητική ταυτότητα (πάσο)
 • να επιλέξετε και να παραλάβετε τα βιβλία για κάθε μάθημα
 • να έχετε πρόσβαση στην ηλεκτρονική Γραμματεία προκειμένου να παρακολουθείτε τις βαθμολογίες σας, να αιτείστε βεβαιώσεις κλπ

θα παρέχονται από το site http://my-studies.uoa.gr

Για να εγγραφείτε στην υπηρεσία my-studies και να αποκτήσετε Username και Password σε αυτή, πρέπει πρώτα να επισκεφθείτε τη σελίδα http: webadm.uoa.gr

και να προβείτε στη σχετική Αίτηση, επιλέγοντας τους συνδέσμους:

“Αίτηση Νέου Χρήστη” -- > “Προπτυχιακοί Φοιτητές”

 

Διευκρινήσεις για τη Διαδικασία Εγγραφής

Κατά τη διαδικασία εγγραφής σας, προκειμένου να αναγνωριστείτε από το σύστημα θα σας ζητηθεί να δώσετε:

 • τον Πλήρη Αριθμό Μητρώου (13 ψηφία: 1115 ακολουθούμενο από το έτος εισαγωγής και τον 5ψήφιο Αριθμό Μητρώου) και
 • τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας (Ο αριθμός ταυτότητας θα πρέπει να αποδίδεται χωρίς κενά και με ελληνικούς κεφαλαίους χαρακτήρες όπου αυτό χρειάζεται)
 • Μετά την αναγνώριση από το σύστημα, θα σας ζητηθεί να δώσετε το ονοματεπώνυμο σας με χρήση ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων. Πρέπει να δώσετε επακριβώς το όνομα και το επώνυμο σας και όχι κάποιο υποκοριστικό.
 • Μετά την ορθή συμπλήρωση και υποβολή αυτών των στοιχείων, θα σας ανακοινωθεί ο Αριθμός Πρωτοκόλλου της αίτησης σας, καθώς και ένας αριθμός PIN που θα σας χρησιμεύσει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού σας.

Τα στοιχεία που δώσατε θα ελέγχονται τις εργάσιμες ώρες από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Ακολουθώντας το σύνδεσμο “Ενεργοποίηση Λογαριασμού (μέσω PIN)” στη σελίδα http://webadm.uoa.gr, μπορείτε να παρακολουθήσετε την εξέλιξη της αίτησής σας.  Αν τα στοιχεία σας εγκριθούν θα σας ζητηθεί να ορίσετε το αρχικό Password που θα έχετε και θα σας ανακοινωθεί το Username που θα χρησιμοποιείτε για αυτή την υπηρεσία.

Μετά την έγκριση των στοιχείων σας από τη γραμματεία και την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας, μπορείτε να επισκεφθείτε το site http://my-studies.uoa.gr και να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία, δίνοντας το Username και το Password σας.