Υποστήριξη

Unix/Linux Servers (administrators)

admin@di.uoa.gr,    Ντυμένου Α., Γραφείο: Α18,  Τηλ.: 210-727-5142

Κυριακάκος Μ., Γραφείο: Α24, Τηλ.: 210-727-5198

 

 

Unix/Linux lab

admin@di.uoa.gr,    Ντυμένου Α., Γραφείο: Α18,  Τηλ.: 210-727-5142

Κυριακάκος Μ., Γραφείο: Α24, Τηλ.: 210-727-5198

 

 

Windows lab

itsupport@di.uoa.gr,  Βασιλόπουλος Δ., Γραφείο: A22, Τηλ.: 210-727-5220

 

 

Αίθουσες διδασκαλίας-συνεδριάσεων

Ομάδα πέντε μεταπτ./υπ.διδ. (για το πρόγραμμα βαρδιών 09:00-18:45 απευθύνεστε στο θυρωρείο 210-727-5111)

itsupport@di.uoa.gr, Βασιλόπουλος Δ., Γραφείο: A22, Τηλ.: 210-727-5220

 

email λογαριασμοί

NOC (Κ.ΛΕΙ.ΔΙ): Τηλ.: 210-727-5600, helpdesk@noc.uoa.gr

http://email.uoa.gr/help

http://www.noc.uoa.gr

 

Υπηρεσία my-studies

https://my-studies.uoa.gr

Γραμματεία Τμήματος: Τηλ.: 210-727-5154 , 210-727-5192

http://www.di.uoa.gr/staff/secreteriat

 

Ασύρματο δίκτυο

NOC-WIFI: http://www.noc.uoa.gr/syndesh-sto-diktyo/asyrmath-syndesh-wi-fi.html

DIT-WLAN: http://www.di.uoa.gr/~wifi, wifi@di.uoa.gr