Προγραμματισμός ακαδημαϊκού έτους: Έναρξη, λήξη εξαμήνων και αργίες

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-17:

 • Έναρξη διδασκαλίας μαθημάτων: Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016
 • Πέρας διδασκαλίας μαθημάτων: Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2017
 • Αργίες: Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2016 (Εθνική εορτή)
 • Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2016 (επέτειος Πολυτεχνείου)
 • Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017 (Τριών Ιεραρχών)
 • Διακοπές Χριστουγέννων – Νέου Έτους:

    Από Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου 2016  έως και Παρασκευή 6 Ιανουαρίου 2017

 • Έναρξη Εξετάσεων: Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2017
 • Λήξη Εξετάσεων: Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2017

(διάρκεια εξεταστικής: 4 εβδομάδες + 1 εβδομάδα προετοιμασία πριν τις εξετάσεις)

 

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-17:

 • Έναρξη διδασκαλίας μαθημάτων: Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2017
 • Πέρας διδασκαλίας μαθημάτων: Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017
 • Αργίες: Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2017 (Καθαρά Δευτέρα)
  • Σάββατο 25 Μαρτίου 2017 (Εθνική εορτή)
  • Δευτέρα 1 Μαίου 2017 (Πρωτομαγιά)
  • Δευτέρα 5 Ιουνίου 2017 (Αγίου Πνεύματος)
  • Η ημέρα των φοιτητικών εκλογών
 • Διακοπές Πάσχα:

Από Δευτέρα 10 Απριλίου 2017 έως και Παρασκευή 21 Απριλίου 2017

 • Έναρξη Εξετάσεων: Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017
 • Λήξη Εξετάσεων: Παρασκευή 30  Ιουνίου 2017

(διάρκεια εξεταστικής: 3 εβδομάδες + 1 εβδομάδα προετοιμασία πριν τις εξετάσεις)   

 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-17:

 • Έναρξη Εξετάσεων: Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017
 • Λήξη Εξετάσεων: Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017    

(διάρκεια εξεταστικής: 4 εβδομάδες)