Ημέρα Ανοικτών Πυλών του ΕΚΠΑ

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 
24/11/2017 - 10:00 - 18:00

Το Τμήμα μας συμμετέχει στην Ημέρα Ανοικτών Πυλών του ΕΚΠΑ για μαθητές Λυκείου Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017 Δηλώσεις συμμετοχής: http://opendays.uoa.gr/

Εκδήλωση