Δομές Δεδομένων και Τεχνικές Προγραμματισμού

Κωδ.: 
Κ08
Εξάμηνο: 
2
Τύπος μαθήματος νέο ΠΠΣ : 
Υποχρεωτικά Μαθήματα (ΥΜ)
Ώρες Θεωρίας: 
3
Ώρες Φροντιστηρίου: 
1
Ώρες Εργαστηρίου: 
1
Συνιστώμενα Προαπαιτούμενα Μαθήματα : 
Κατεύθυνση: 
Κορμός Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Εισαγωγή. Η έννοια του Αφηρημένου Τύπου Δεδομένων (ΑΤΔ). Οι ΑΤΔ Πίνακας, Δομή, Σύνολο. Συμβολοσειρές (strings). Στοίβες, αναδρομή, ουρές, λίστες, δένδρα, (δυαδικά δένδρα, δυαδικά δένδρα αναζήτησης), ισοζυγισμένα δένδρα (AVL). Γράφοι (υλοποίηση, αλγόριθμοι). Εφαρμογές.