Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ι

Κωδ.: 
Κ14
Εξάμηνο: 
2
Τύπος μαθήματος νέο ΠΠΣ : 
Υποχρεωτικά Μαθήματα (ΥΜ)
Ώρες Θεωρίας: 
3
Ώρες Φροντιστηρίου: 
1
Ώρες Εργαστηρίου: 
1
Συνιστώμενα Προαπαιτούμενα Μαθήματα : 
Κατεύθυνση: 
Κορμός Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Εισαγωγή στην τεχνολογία των υπολογιστών, εντολές και επίπεδα αναπαράστασης, αναπαράσταση αριθμητικών και μη-αριθμητικών δεδομένων, οργάνωση τυπικού υπολογιστή, αρχιτεκτονική συνόλου εντολών (ISA), μικροαρχιτεκτονική, υπολογιστές RISC και CISC, MIPS ISA, καταχωρητές, μορφή και κωδικοποίηση εντολών, τρόποι διευθυνσιοδότησης, λειτουργίες αριθμητικές, λογικές και μεταφοράς δεδομένων, λειτουργίες ελέγχου ροής προγράμματος, υποστήριξη διαδικασιών στο υλικό, χρήση της στοίβας, βασικές έννοιες της μεταγλώττισης, αξιολόγηση και κατανόηση της απόδοσης, μέτρηση της απόδοσης, παράγοντες που επιδρούν στην απόδοση, αξιολόγηση της απόδοσης, σχεδίαση επεξεργαστή, μονάδες διαδρομής δεδομένων, σχεδίαση διαδρομής δεδομένων, σχεδίαση μονάδας ελέγχου, υλοποίηση ενός κύκλου, υλοποίηση πολλών κύκλων, μικροπρογραμματισμός.