Πτυχιακή Εργασία Ι

Κωδ.: 
Κ27
Εξάμηνο: 
7
Ώρες Θεωρίας: 
0
Ώρες Φροντιστηρίου: 
0
Ώρες Εργαστηρίου: 
0
ΘΠ: 
X
ΥΣ: 
X
ΕΠ: 
X
Κατεύθυνση: 
Κορμός Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών