Γραφικά ΙΙ

Κωδ.: 
ΘΠ07
Εξάμηνο: 
7
Τύπος μαθήματος νέο ΠΠΣ : 
Προαιρετικά Μαθήματα (ΠΜ)
K (new pps): 
A
B
E1: 
E
E6: 
E
Ώρες Θεωρίας: 
3
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: 
Κατεύθυνση: 
Θεωρητική Πληροφορική

Mοντέλα και δομές παράστασης αντικειμένων και εικόνων. Μετασχηματισμοί παρατήρησης στις τρεις διαστάσεις. Γενικοί αλγόριθμοι απόκρυψης. Μοντέλα και αλγόριθμοι φωτισμού. Επιλογές από τα ακόλουθα θέματα: καμπύλες και επιφάνειες Bezier και B-Spline, ιδιότητες, αναπαράσταση υφής και αναγλύφου, αλγόριθμοι δημιουργίας σκιών, παρακολούθηση ακτίνας, παιχνιδομηχανές.