Κύματα, Κυματοδηγοί, Κεραίες

Κωδ.: 
ΕΠ05
Εξάμηνο: 
5
Τύπος μαθήματος νέο ΠΠΣ : 
Προαιρετικά Μαθήματα (ΠΜ)
K (new pps): 
B
E5: 
B
Ώρες Θεωρίας: 
3
Ώρες Φροντιστηρίου: 
0
Ώρες Εργαστηρίου: 
1
Κατεύθυνση: 
Επικοινωνίες και Επεξεργασία Σήματος

Εξισώσεις Maxwell. Εξίσωση κύματος. Αρμονικά πεδία. Επίπεδα κύματα. Πόλωση κυμάτων. Ανάκλαση και Διάθλαση επίπεδων κυμάτων. Ακτινοβολία στοιχειώδους διπόλου. Βασικές παράμετροι κεραιών. Χαρακτηριστικοί τύποι κεραιών.