Συστήματα Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων σε Πραγματικό Χρόνο

Κωδ.: 
ΕΠ11
Εξάμηνο: 
7
Τύπος μαθήματος νέο ΠΠΣ : 
Προαιρετικά Μαθήματα (ΠΜ)
K (new pps): 
B
E4: 
B
E6: 
B
Ώρες Θεωρίας: 
2
Ώρες Εργαστηρίου: 
2
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: 
Κατεύθυνση: 
Επικοινωνίες και Επεξεργασία Σήματος

Θεωρία και αρχιτεκτονική συστημάτων ψηφιακής επεξεργασίας σημάτων σε πραγματικό χρόνο. Σύνδεση υπολογιστή με τον αναλογικό κόσμο. Αναλογικό μέρος - προεπεξεργασία σημάτων. Αισθητήρες και μετατροπείς (εισόδου και εξόδου). Ψηφιο-αναλογική μετατροπή. Αναλογικο-ψηφιακή μετατροπή. Συστήματα συλλογής δεδομένων και συστήματα ελέγχου. Τεχνικές προγραμματισμού και ανάπτυξης εφαρμογών. Ιδεατά όργανα μέτρησης (virtual intstuments), φίλτρα, συναρτήσεις παραθύρου, προσαρμογή δεδομένων. Σχεδίαση και ανάπτυξη διεπαφής χρήστη (user interface).