Ειδικά Θέματα Επικοινωνιών & Επεξεργασίας Σήματος

Κωδ.: 
ΕΠ22
Εξάμηνο: 
8
Τύπος μαθήματος νέο ΠΠΣ : 
Προαιρετικά Μαθήματα (ΠΜ)
K (new pps): 
B
E4: 
E
E5: 
E
E6: 
E
Ώρες Θεωρίας: 
3
Κατεύθυνση: 
Επικοινωνίες και Επεξεργασία Σήματος

Η ύλη θα προσαρμόζεται με τις εκάστοτε εξελίξεις και απαιτήσεις.