Δομή και Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κωδ.: 
ΓΠ03
Εξάμηνο: 
7
Τύπος μαθήματος νέο ΠΠΣ : 
Μαθήματα Γενικής Παιδείας (ΓΠ)
Ώρες Θεωρίας: 
2
Κατεύθυνση: 
Μαθήματα Γενικών Δεξιοτήτων