Ιστορία της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών

Κωδ.: 
ΥΣ20
Εξάμηνο: 
8
Τύπος μαθήματος νέο ΠΠΣ : 
Προαιρετικά Μαθήματα (ΠΜ)
K (new pps): 
A
B
E1: 
E
E2: 
E
E3: 
E
E4: 
E
E5: 
E
E6: 
E
Ώρες Θεωρίας: 
3
Κατεύθυνση: 
Μαθήματα Γενικών Δεξιοτήτων