Επιλεγμένες Πτυχιακές και Διπλωματικές Εργασίες

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών έχει θεσμοθετήσει την ετήσια έκδοση τόμου, ο οποίος περιλαμβάνει τις περιλήψεις των καλύτερων διπλωματικών και πτυχιακών εργασιών που εκπονήθηκαν στο Τμήμα. Στόχος του θεσμού είναι η ενθάρρυνση της δημιουργικής προσπάθειας και η προβολή των πρωτότυπων εργασιών των φοιτητών του Τμήματος. Από το 2011, η έκδοση γίνεται ψηφιακή και αποκτά νέο ISSN, ακουλουθώντας τόσο τις οικολογικές και οικονομικές προσταγές της εποχής, όσο και τις τεχνολογικές.

Δοκιμή εμφάνισηςΣυνημμένοΜέγεθος
Επιλεγμένες Πτυχιακές και Διπλωματικές Εργασίες - Τόμος 16 - 2019 (Ενημέρωση: 25/06/19)3.68 MB
Επιλεγμένες Πτυχιακές και Διπλωματικές Εργασίες - Τόμος 15 - 2018 (Ενημέρωση: 15/06/18)2.24 MB
Επιλεγμένες Πτυχιακές και Διπλωματικές Εργασίες - Τόμος 14 - 2017 (Υψηλή Ανάλυση) (ενημέρωση: 28/06/17)1.51 MB
Επιλεγμένες Πτυχιακές και Διπλωματικές Εργασίες - Τόμος 14 - 2017 (Βέλτιστη Ανάλυση) (ενημέρωση: 28/06/17)1.03 MB
Επιλεγμένες Πτυχιακές και Διπλωματικές Εργασίες - Τόμος 13 - 2016 (Χαμηλή Ανάλυση) (ενημέρωση: 21/06/16)3.67 MB
Επιλεγμένες Πτυχιακές και Διπλωματικές Εργασίες - Τόμος 13 - 2016 (Μεσαία Ανάλυση) (ενημέρωση: 21/06/16)5.03 MB
Επιλεγμένες Πτυχιακές και Διπλωματικές Εργασίες - Τόμος 13 - 2016 (Υψηλή Ανάλυση) (ενημέρωση: 21/06/16)12.36 MB
Επιλεγμένες Πτυχιακές και Διπλωματικές Εργασίες - Τόμος 12 - 2015 (Χαμηλή Ανάλυση)2.33 MB
Επιλεγμένες Πτυχιακές και Διπλωματικές Εργασίες - Τόμος 12 - 2015 (Μεσαία Ανάλυση)4.74 MB
Επιλεγμένες Πτυχιακές και Διπλωματικές Εργασίες - Τόμος 12 - 2015 (Υψηλή Ανάλυση)10.51 MB
Επιλεγμένες Πτυχιακές και Διπλωματικές Εργασίες - Τόμος 11 - 2014 (Χαμηλη Ανάλυση)2.1 MB
Επιλεγμένες Πτυχιακές και Διπλωματικές Εργασίες - Τόμος 11 - 2014 (Μεσαία Ανάλυση)6.8 MB
Επιλεγμένες Πτυχιακές και Διπλωματικές Εργασίες - Τόμος 11 - 2014 (Υψηλή Ανάλυση)11.84 MB
Επιλεγμένες Πτυχιακές και Διπλωματικές Εργασίες - Τόμος 10 - 2013 - ΑΝΑΘ. Ιούλιος (Χαμηλή Ανάλ.)3.44 MB
Επιλεγμένες Πτυχιακές και Διπλωματικές Εργασίες - Τόμος 10 - 2013 - ΑΝΑΘ. Ιούλιος (Μεσαία Ανάλ.)8.92 MB
Επιλεγμένες Πτυχιακές και Διπλωματικές Εργασίες - Τόμος 10 - 2013 - ΑΝΑΘ. Ιούλιος (Υψηλή Ανάλ.)15.23 MB
Επιλεγμένες Πτυχιακές και Διπλωματικές Εργασίες - Τόμος 9 - 2012 (Χαμηλη Ανάλυση)4.03 MB
Επιλεγμένες Πτυχιακές και Διπλωματικές Εργασίες - Τόμος 9 - 2012 (Υψηλή Ανάλυση)7.97 MB
Επιλεγμένες Πτυχιακές και Διπλωματικές Εργασίες - Τόμος 8 - 2011 (Υψηλή Ανάλυση)3.07 MB
Επιλεγμένες Πτυχιακές και Διπλωματικές Εργασίες - Τόμος 8 - 2011 (Χαμηλή Ανάλυση)2.33 MB