Πεδία Έρευνας

Οι τρέχουσες ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος εστιάζουν στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

 

 • Αλγόριθμοι
 • Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή και Διαδραστικά Συστήματα
 • Ανάπτυξη Λογισμικού
 • Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα
 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
 • Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Βιοπληροφορική
 • Γλώσσες Προγραμματισμού
 • Γραφικά
 • Διαστημικά Ψηφιακά Συστήματα
 • Διαστημική Τεχνολογία
 • Διαχείριση Δεδομένων
 • Δίκτυα Υπολογιστών
 • Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Εκπαίδευση από Απόσταση
 • Ενσωματωμένα Συστήματα
 • Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας
 • Επεξεργασία Φωνής (Ομιλίας & Τραγουδιού) και Μουσικής
 • Επιστήμη Δεδομένων
 • Επιστημονικοί Υπολογισμοί
 • Επιχειρησιακή Έρευνα
 • Εφαρμογές Διαδικτύου
 • Κατανεμημένα Συστήματα
 • Κοινωνικά Δίκτυα
 • Μεταγλωττιστές
 • Μηχανική Μάθηση
 • Παράλληλα Συστήματα
 • Παράλληλοι Αλγόριθμοι
 • Πληροφοριακά Συστήματα
 • Προσβασιμότητα Υπολογιστών και Παγκόσμιου Ιστού
 • Σχεδίαση VLSI Κυκλωμάτων και Συστημάτων σε Τσιπ
 • Συστήματα Επικοινωνιών
 • Συστήματα και Εφαρμογές στον Παγκόσμιο Ιστό
 • Συστήματα Συστάσεων
 • Τεχνητή Νοημοσύνη
 • Τεχνοοικονομική Ανάλυση Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων
 • Τεχνολογία Λογισμικού
 • Υλικό και Λογισμικό Υπολογιστικών Συστημάτων
 • Υλικό Υπολογιστών
 • Φωτονική Τεχνολογία

 

Το Τμήμα διαθέτει ερευνητικά εργαστήρια όπου απασχολούνται πολλοί μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες καθώς και μεταδιδακτορικοί ερευνητές.

Ερευνητικό έργο που έχει αναπτυχθεί στο Τμήμα: